Pretraga

Trgovinski račun

Forex trgovinski račun

Međunarodno devizno tržište Forex je najveće tržište na svetu. Dnevni promet na ovom tržištu premašuje tri triliona dolara, a na njemu ne učestvuju samo najveće banke i investicione kompanije. Počev od 1986 godine, zahvaljujući marginalnoj trgovini, Forex je postao dostupan fizičkim licima. Savremeni komunikacioni sistemi danas omogućavaju praktično svakom čoveku na svetu da zarađuje na tržištu ne izlazeći iz svog doma.

5 razloga za otvaranje računa u kompaniji TeleTrade:

 • TeleTrade ima višegodišnje iskustvo u radu na Forex-u i jedna je od prvih kompanija na svetu koja je organizovala trgovinu na međunarodnom deviznom tržištu za fizička lica;
 • Stekli smo poverenje ljudi širom sveta. Kompanija ima preko 200 predstavništava u 30 zemlja sveta;
 • Stručnjaci kompanije sa pravom nose epitet eksperata u oblasti finansija, oni vrše autorsku analizu, daju kompetentne prognoze budućih događaja na finansijskim tržištima itd.;
 • Naši obrazovni programi obezbeđuju svakom klijentu kvalitetnu teorijsku obuku, praktičnu obuku na demo-računu, profesionalnu servisnu podršku 24 časa dnevno; ;
 • TeleTrade je dobitnik mnogobrojnih priznanja i nagrada i lider je u svojoj oblasti.

PREDNOSTI TELETRADE:

 • Pristup velikom broju finansijskih instrumenata za trgovanje (više od 80);
 • Osiguranje sredstava na računima kompanije i garancija njihove sigurnosti;
 • Mogućnost trgovine sa CFD ugovorima I fjučersima;
 • Nema dodatnih troškova i provizija (fiksni svop i spred);
 • Programi dodele bonusa i učešće u partnerskim programima na međunarodnom nivou.

KAKO OTVORITI RAČUN?

Pre nego što otvori Forex račun i deponuje novac, trejder početnik mora da proveri svoje znanje i veštinu na vežbovnom računu u trgovini sa virtuelnim novcem. Demo-verzija računa omogućava trgovinu na Forex-u bez rizika od gubitka novca, pri čemu su sve trgovinske operacije identične stvarnim: otvaranje i zatvaranje pozicija, testiranje strategija itd. Tek nakon sticanja iskustva u radu na demo-računu i kreiranja sopstvene taktike za donošenje finansijskih odluka, možete otvoriti trgovinski račun za rad na Forex-u i ostvariti prvu zaradu od realnih operacija.

Otvaranje trgovinskog računa

Politika poverenja
 • Tip upravljanja računom

  Samostalna trgovina i Sinhronizovana trgovina. Isprobajte sve varijante i ocenite prednosti svake od njih. Kopirajte u automatskom režimu trgovinske operacije uspešnih trejdera i zarađujte isto kao i oni. Trgujte samostalno i zaradite još više!

 • Početni kapital

  Izvucite maksimum iz svog kapitala! Početni kapital ima značaj u tome što on predstavlja osnovu vaše buduće zarade. U zavisnosti od visine novca koja se nalazi na vašem trgovinskom računu, može vam biti dodeljen jedan od tri tipa VIP statusa.

 • Instrumenti za trgovanje

  Klijentima kompanije ТeleТrade su dostupni najprofitabilniji tržišni instrumenti: valute (Forex instrumenti), različite vrste CFD ugovora: za akcije, fjučerse, metale i valute.

Samostalno
upravljanje

Isprobajte sopstvenu snagu: otvorite trgovinski račun, uplatite sredstva na njega, preuzmite trgovinski terminal i počnite da trgujete.

Sinhronizovano
upravljanje

Verujte isksutvu: pri korišćenju ove vrste upravljanja, bićete u prilici da zarađujete, a istovremeno ćete se osloboditi obaveze da odlučujete o konkretnim trgovinskim operacijama. Kopirajte naloge sa računa uspešnih trejdera na svoj trgovinski račun u automatskom režimu i pri tome zadržavate potpunu kontrolu nad svojim sredstvima.

Sakriti
 • DemoDemo
 • MicroMicro
 • MiniMini
 • StandardStandard
Demo

Steknite navike u trgovini bez rizika po sopstveni novac! Predlažemo da otvorite vežbovni račun sa sumom od 50 000 $.

Status trgovinskog računa «Standard Micro»

Opšti uslovi trgovanja:

Do 100 USD

Trgovinski račun na deviznom tržištu (tehnologija korišćenja naredbi Instant Execution), valutni parovi i metali.

Minimalni lot: 0.01

Karakteristike MT4 Standard detaljnije.

Status trgovinskog računa «Standard Mini»

Opšti uslovi trgovanja:

Od 100 USD do 2000 USD

Trgovinski račun na deviznom tržištu (tehnologija korišćenja naredbi Instant Execution), valutni parovi i metali.

Minimalni lot: 0.1

Karakteristike MT4 Standard detaljnije.

Status trgovinskog računa «Standard»

Opšti uslovi trgovanja:

Od 2000 USD

Trgovinski račun na deviznom tržištu (tehnologija korišćenja naredbi Instant Execution), CFD, Valutni parovi, metali, nafta, akcije, indeksi.

Minimalni lot: 1

Minimize
Услуга Статус счета "Professional" от $50,000 Статус счета "VIP Gold" от $100,000 Статус счета "VIP Platinum" от $500,000
Персональный менеджер

в рабочее время

5 дней в неделю

с 9.00 до 21.00

в любое время суток

7 дней в неделю (исключая специально объявленные праздничные дни и банковские каникулы)

в любое время суток

7 дней в неделю (исключая специально объявленные праздничные дни и банковские каникулы)

Для статуса VIP - в рабочее время (5 дней в неделю с 9.00 до 21.00). Для статусов VIP GOLD и VIP PLATINUM - в любое время суток, 7 дней в неделю (исключая специально объявленные праздничные дни и банковские каникулы)

ФУНКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Личный менеджер - Ваш персональный помощник и консультант, трейдер с многолетним стажем работы, хорошо знакомый со всеми нюансами и тонкостями валютного рынка. Это специалист высокого уровня, способный не только быстро и максимально комфортно решить любые возникающие технические вопросы, с наименьшими затратами времени организовать ввод-вывод средств, проконсультировать по всему спектру услуг компании, но также грамотно и оперативно сориентировать Вас в текущей рыночной ситуации.

Ваш личный менеджер прокомментирует происходящие в данный момент движения цен на рынке, поможет интерпретировать последние новостные сообщения и сделает экскурс в историю вопроса, предоставит Вам максимум полезной и точной информации для составления развернутого торгового плана и принятия оптимального своевременного торгового решения. Например, по Вашему поручению личный менеджер сможет связаться с Вами по телефону или Skype, чтобы сообщить о появлении на рынке интересующей Вас цены или выгодного момента для заключения сделки.

Также, с учетом Ваших пожеланий и потребностей, личный менеджер может обсудить с Вами целесообразность выбора персонального VIP-трейдера с опытом успешного управления суммой, аналогичной сумме Вашего депозита, не менее 5 лет, которому Вы можете полностью или частично доверить управление Вашим счетом на индивидуальных условиях.

Другая возможность - воспользоваться услугой "Синхронная Торговля", составляя инвестиционный портфель из стратегий нескольких трейдеров-управляющих (Мастеров). Проанализировать торговлю Мастеров, представленных в Рейтинге, сравнить их методы и результаты работы, после чего подобрать для себя оптимальный портфель управляющих Вам также поможет личный менеджер.

Также к услугам всех клиентов компании (не только VIP) специалисты отдела технической поддержки, которые готовы помочь Вам 24 часа в сутки и 5 дней в неделю вне зависимости от Вашего статуса. Однако услуги личного менеджера позволяют решать куда более широкий круг вопросов.

Накопительный бонус на депозите

ежемесячные начисления из расчета 24% годовых на специальных льготных условиях

ежемесячные начисления из расчета 26% годовых на специальных льготных условиях

ежемесячные начисления из расчета 28% годовых на специальных льготных условиях

 • Компания TeleTrade предлагает участие в накопительной бонусной программе с ежемесячными начислениями - из расчета 24% годовых - всем своим клиентам (не только VIP). Однако клиентам с VIP-статусом данная услуга предоставляется на специальных льготных условиях.
 • Клиенты со статусом VIP GOLD или VIP PLATINUM на тех же специальных условиях получают еще более высокий процент - из расчета 26% или 28% годовых соответственно.
 • Накопительный процент за расчетный месяц зачисляется на счет в начале следующего календарного месяца. Клиент со статусом VIP получает накопительный бонус из расчета 24% годовых (2% в месяц), клиент со статусом VIP GOLD получает накопительный бонус из расчета 26% годовых (2,16% в месяц), а клиент со статусом VIP PLATIMUM - накопительный бонус из расчета 28% годовых (2,33% в месяц).
 • Накопительный процент начисляется VIP клиенту за все месяцы, в течение которых не производилось снятие денежных средств со счета. Условием для начисления накопительного процента является поддержание минимального уровня торговой активности по счету. Чтобы на VIP-счет по итогам расчетного месяца был начислен накопительный процент, количество закрытых в течение расчетного месяца лотов должно быть не меньше суммы средств на начало расчетного месяца, выраженной в тысячах долларов США. Например, 100 лотов для 100 тыс. долларов на начало месяца, 150 лотов для суммы в 150 тыс. долларов и так далее. В расчете участвуют только закрытые сделки, совершенные с инструментами категории FOREX и CFD металлы. Сделки должны соответствовать следующим условиям:
  • Продолжительность сделки должна быть не менее 2-х минут (120 секунд);
  • Разница между ценой открытия и ценой закрытия должна составлять не менее 0,05% от цены открытия (эквивалентно ~ 0,0005 по EUR/USD).
 • Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия на счете любого вида бонусов в рамках различных бонусных программ, проводимых компанией TeleTrade, сумма всех действующих бонусов автоматически включается в сумму денежных средств на начало расчетного месяца. По этой причине количество закрытых лотов, необходимое для начисления процентов по итогам очередного расчетного месяца, определяется исходя из полной суммы средств на начало этого расчетного месяца, в которую включены и бонусы. В приведенном выше примере под суммой средств понимается также полная сумма средств. И если собственные средства клиента составляют 100 тыс. долларов с учетом текущих прибылей или убытков по всем позициям, и, допустим, еще 10 тыс. долларов составляют бонусы, то полная сумма средств на счете считается равной 110 тыс. долларов, а для получения в конце месяца накопительного бонуса клиенту потребуется закрыть на счете не менее 110 лотов.
 • В то же время действующие бонусы в конце месяца НЕ включаются в базовую расчетную сумму, на которую в итоге начисляется накопительный процент.
 • Базовой расчетной суммой для начисления накопительного процента (ежемесячно) служит полная сумма собственных средств на счете клиента по состоянию на конец месяца, за вычетом средств, внесенных на счет непосредственно в течение расчетного месяца. Иными словами, накопительный процент на бонусы и на вновь поступившие средства за неполный месяц не начисляется. В то же время накопительный процент начисляется на полученную в течение расчетного месяца прибыль, в том числе и на прибыль, полученную за неполный месяц.
 • Допустим, в том же примере, полная сумма средств на счете на конец месяца (с учетом результатов всех открытых и закрытых сделок и с учетом бонусов) составила 170 тыс. долларов. Из них 10 тыс. долларов составляют бонусы, 20 тыс. долларов - это заработанная клиентом за месяц прибыль, а еще 40 тыс. долларов - дополнительные средства, внесенные клиентом на счет в течение этого месяца. При условии, что клиент закрыл в течение этого месяца более 110 лотов, в начале следующего месяца ему на счет будет начислено +2% от 120 тыс. долларов, то есть 2400 долларов. На внесенные в течение этого месяца 40 тыс. долларов и на 10 тыс. долларов бонусные проценты не начисляются. Проценты начисляются на сумму собственных средств клиента в начале месяца 100 тыс. долларов и на заработанную клиентом в течение месяца прибыль 20 тыс. долларов.
 • Если у клиента с VIP-статусом имеется несколько торговых счетов, расчет и начисление накопительных процентов проводится отдельно по каждому из счетов.

Данные льготные условия действуют для всех VIP статусов.

Порядок начисления накопительного бонуса можно уточнить у персонального менеджера.

*при соблюдения Правил и Условий

Снижение спрэдов в форме комиссии (в пользу клиента) за совершенные сделки

Компания возвращает своим клиентам часть издержек за закрытые сделки.

Возврат 20%Возврат 25%
Возврат 30%

Cash-back на торговый счет

TeleTrade возвращает своим клиентам часть издержек за закрытые в течение расчетного месяца сделки. Размер возвращаемых средств зависит от VIP-статуса клиента и вычисляется исходя из величины спрэда в момент закрытия позиции и комиссии, заплаченной клиентом за совершение операции, но не может быть более 10 долларов за лот. Возврат переводится на торговый счет клиента в начале каждого месяца, но не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Условия возврата:

 • На начало расчетного месяца, на конец месяца и на дату перечисления возврата счет клиента должен обладать VIP-статусом.
 • В течение расчетного месяца клиент не получал кредитных средств от Компании в виде бонуса на депозит.
 • В течение расчетного месяца не должно производится снятие денежных средств со счета.
 • В расчете участвуют только закрытые сделки, совершенные с инструментами категории FOREX и CFD на металлы. Сделки должны соответствовать следующим условиям:
  • Продолжительность сделки должна быть не менее 2-х минут (120 секунд);
  • Разница между ценой открытия и ценой закрытия сделки должна составлять не менее 0,05% от цены открытия (эквивалентно ~ 0,0005 пункта по EUR/USD).

Пример расчета величины возврата для закрытой позиции:

Допустим, клиент в течение расчетного месяца закрыл позицию по EUR/USD размером в 10 лотов.

Спрэд на момент закрытия составлял 0,6 пункта или 60 долларов для объема 10 лотов по EUR/USD.

Комиссия за открытие этой сделки составляла 80 долларов.

По данной торговой операции в начале следующего месяца клиент получит возврат в размере 25% от 140 долларов, или 35 долларов.

Компенсация отрицательных свопов

Компания компенсирует накопленные отрицательные свопы по сделкам, закрытым в течение предыдущего месяца.

Компенсация отрицательных свопов

TeleTrade компенсирует своим клиентам, имеющим статус VIP, накопленные отрицательные свопы по сделкам, закрытым в течение расчетного месяца. Компенсация начисляется на торговый счет клиента в начале каждого месяца, но не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Условия начисления компенсации:

 • В расчете участвуют только закрытые сделки, совершенные с инструментами категории FOREX и CFD на металлы.
 • На начало расчетного месяца, на конец месяца и на дату начисления компенсации счет клиента должен обладать VIP-статусом
«Зеленый коридор» — специально выделенная сервисная VIP-линия для обслуживания сделок

специальная телефонная линия (отдельный номер для VIP-клиентов)

Пополнение счета без комиссий

компания компенсирует комиссии банков или платежных систем, с помощью которых был осуществлен перевод денежных средств на Ваш торговый счет - обращайтесь к Вашему персональному менеджеру

Авансовое пополнение счета (до 20% от суммы депозита)

быстрое пополнение торгового счета за счет средств компании в форме беспроцентного кредита на срок до 2 недель

Потребность оперативно пополнить торговый счет может возникнуть у клиента, например, с целью заключения какой-либо сделки с более крупным объемом или для поддержания уже существующей рыночной позиции. Решение об авансовом пополнении счета принимается финансовым департаментом TeleTrade индивидуально в каждом случае.

Кроме того, один из квалифицированных специалистов компании будет всегда готов пообщаться с вами по всем возникшим у Вас вопросам в отдельном уютном кабинете в любом из офисов компании, которые расположены в более чем 200 городах и 30 странах мира. Также в случае необходимости Вам будет предоставлен компьютер с подключенным высокоскоростным интернетом или Wi-Fi.

Мы всегда рады видеть Вас и готовы оказать поддержку на самом высоком уровне, превращая работу в удовольствие!

Бесплатное посещение всех мастер-классов и обучающих программ

включая углубленное обучение и специальные семинары: обратитесь к Вашему персональному менеджеру!

Minimize
Forex

Cene svetskih valuta imaju dinamičnu promenu. Zbog toga je valuta najprivlačniji instrument za trejdere. Tržište valuta je najveće svetsko tržište. Pad vrednosti jedne od valuta znači rast vrednosti druge i obrnuto. Dakle, mogućnost za zaradom postoji bez obzira da li valuta raste ili pada. Čak i u vremenima finansijskih i ekonomskih kriza možete pronaći veliki broj valuta koje će vam doneti profit.

MT4 Uslovi trgovine

MT4 Profesionalno Uslovi trgovine

Otvoriti račun
CFD na akcije

Akcije su klasični finansijski instrument koji je uvek privlačio velike investitore. Na svetskim berzama se svakodnevno trguje ogromnim brojem akcija velikog broja kompanija. Tržište akcija pruža mogućnost za zaradom velikog novca, ali isto tako i početni kapital mora biti veliki. CFD ugovori na akcije, sa druge strane daju mogućnost zarade na kolebanjima cena akcija, a da je pri tome potreban znatno manji obim početnih sredstava u odnosu na tržište kapitala. U CFD trgovini vi zadržavate sve prednosti trgovine hartijama od vrednosti, pri čemu CFD na akcije pružaju dodatnu mogućnost zarade i u uslovima silaznih trendova bez ikakvih ograničenja.

MT4 Uslovi trgovine

MT4 Profesionalno Uslovi trgovine

Otvoriti račun
CFD na metale

Dragoceni metali su uvek na ceni i potražnja za njima gotovo nikada ne pada, dok permanentno raste u vremenima finansijskih kriza. Ako svoj kapital uložite u dragocene metale, možete računati na očuvanje vrednosti svog kapitala tokom dužeg niza godina. Zbog toga se zlato naziva mirnom lukom za sve one koji žele da sačuvaju svoj kapital. Istovremeno, zlato je i visokodohodovna aktiva i njegova vrednost podleže stalnim promenama. To znači da postoji mogućnost za trgovinu zlatom isključivo u cilju ostvarivanja zarade na razlici u kupoprodajnoj ceni. CFD ugovori na zlato su upravo to: možete zaraditi trgujući njima bez obzira da li cena zlata raste ili pada. Pri čemu, za razliku od fizičke kupovine zlata, CFD ugovor vam omogućava da trenutno reagujete na brze promene cene na tržištu i da fiksirate svoj profit u sekundi. Kao dodatna prednost ističe se odsustvo obaveze čuvanja zlata u sefu i sl.

MT4 Uslovi trgovine

MT4 Profesionalno Uslovi trgovine

Otvoriti račun
CFD on Crypto

MT4 Uslovi trgovine

MT4 Profesionalno Uslovi trgovine

Otvoriti račun
Minimize

Načini za uplatu sredstava na račun i pravila za podizanje sredstava

Transfer novca na/sa TeleTrade računa je jednostavna operacija i realizuje se u nekoliko koraka, sledeći jednostavna uputstva koja možete pronaći na ličnoj stranici ili na terminalu za trgovanje.

Sav novac koji ste zaradili u trgovini, možete koristiti za reinvestiranje ili ga možete podići sa trgovinskog računa. Jednostavni uslovi za podizanje novca sa računa, jedan je od glavnih prednosti kompanije TeleTrade. Vi možete podići bilo koju sumu sa svog trgovinskog računa. Procedura traje od jednog dana do najviše nedelju dana.

Uplatu i isplatu sredstava možete vršiti Visa i MasterCard platnim karticama, bankarskim transakcijama, servisom za plaćanje WebMoney, a takođe i na druge načine.

Detaljnije u uslovima za uplatu/isplatu sredstava pročitajte na ličnoj stranici.

Za klijente koji na računu imaju sumu veću od $50000, važe posebni uslovi tregovine

Demo-račun

Naučite da trgujete na finansijskim tržištima, da otvarate i zatvarate pozicije, proverite efikasnost trgovinskih strategija na demonstracionom računu.

Trgovina na demo-računu se vrši ne stvarnim, već virtuelnim novcem, tako da nema straha od finansijskih gubitaka. Otvori demonstracioni račun na trgovinskom terminalu.

Regulatorni dokumenti

CEO PROCES SARADNJE SA HK TELETRADE JE DEFINISAN REGULATORNIM DOKUMENTIMA

UGOVOR (PDF)

Ugovor sadrži pravila saradnje između klijenta i kompanije TeleTrade. U njemu su definisane ugovorne obaveze i prava ugovornih strana, kao i odgovornost za slučaj neizvršenja ugovornih obaveza.

Preuzmi ugovor.pdf

OPŠTA PRAVILA TRGOVANJA (PDF)

Ovaj dokument reguliše:

 • termine koji se koriste u trgovinskim operacijama klijenta;
 • principe marginalne trgovine;
 • pravila otvaranja/zatvaranja, postavljanja/uklanjanja, izmena i izvršenja odloženih naredbi;
 • način autorizacije klijenta, kao i način protokolisanja operacija Klijenta na trgovinskoj platformi MetaTrader 4;
 • način regulisanja spornih situacija itd.
Preuzmi pdf Opšta pravila trgovanja

Pre nego što počnete da trgujete potrebno je da se upoznate sa navedenim dokumentima. U slučaju bilo kakvih pitanja, možete nam se obratiti kako bi razjasnili sve što vam je nejasno.

Uslovi trgovine

TeleTrade svojim klijentima nudi dva tipa računa. Izbor računa zavisi od izabrane trgovinske strategije i stila trgovine – račun Standard sa tačnim izvršenjem (Instant Execution) i račun Professional sa izvršenjem po tržišnoj ceni (Market Execution).

Standard

Najvažnija prednost ovog tipa računa jeste garantovano izvršenje naloga po ceni koju je odredio klijent, što mu omogućava efikasnije upravljanje procesom trgovanja. Na taj način klijent može da tačno prognozira profit i troškove realizovanih trgovinskih operacija./p>

Karakteristike MT4 Standard detaljnije.

Professional

Osnovna karakteristika ovog tipa računa jeste velika brzina izvršenja trgovinskog naloga klijenta po tržišnim cenama. Obrada zahteva klijenta se vrši po najpovoljnijim cenama koje nude najveće banke - provajderi likvidnosti, što predstavlja značajnu prednost kada se trguje na mirnom tržištu tj. u periodima kada su spredovi minimalni.

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, TeleTrade koristi kolačiće. Nastavkom pregleda sajta teletrade-dj.rs. slažete se sa korišćenjem kolačića. Ukoliko se ne slažete, možete promeniti podešavanja u vašem pretraživaču.

 • © 2000-2020. Sva prava zadržana.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  Sve informacije koje su objavljene na ovom sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već imaju isključivo informativni karakter.

 • Učešće Kompanije TeleTrade u regulatornim telima. HK TeleTrade posebnu pažnju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tržištima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeđivanje maksimalnog konfora za rad našim klijentima u zemlji.

  TeleTrade je jedan od osnivača regulatorne neprofitne organizacije, poznate pod nazivom „Regulatorni centar za berzanske instrumente i tehnologiju“, a takođe je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

 • Upozorenje o rizicima. Trgovina na finansijskim tržištima (posebno tzv. marginalna trgovina) pruža velike mogućnosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogućnost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. Dakle, pre nego što se upustite u donošenje konkretnih investicionih odluka, trebate pažljivo razmotriti prihvatljivost takvih trgovinskih operacija sa stanovišta raspoloživih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete.

 • Politika privatnosti.
  Upotreba podataka: za potpuno ili delimično korišćenje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korišćenje materijala putem interneta je dozvoljeno isključivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj.rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen.

  Sva pitanja vezana za korišćenje materijala objavljenih na našem sajtu možete postaviti PR službi Kompanije TeleTrade.

 • bankarski
  transferi

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Poveži se sa nama
Zakaži
uzvratni poziv
Gore