Pretraga

Šta je Forex?

Svetsko finansijsko tržište na kome se vrši razmena valuta naziva se Forex (eng. «foreign exchange» – spoljna razmena). Međunarodno devizno tržište formirano je 1976 godine, kada je svetska ekonomija prešla sa «zlatnog standarda» na slobodnu razmenu valuta. Ovaj korak je bio neophodan kako bi se omogućilo slobodno kretanje finansijskih sredstava između različitih država.

Prvobitna namena Forex tržišta bila je dakle, da omogući razmenu valuta, ali je vremenom postalo jasno da se može ostvariti profit na razlici valutnih kurseva, što samo po sebi može predstavljati značajan izvor prihoda. Naime, devizni kursevi su veoma nestabilni, zavise od mnogobrojnih faktora, pa kupoprodaju valuta čine veoma profitabilnim poslom.

Prednosti Forex-a

VISOKA PROFITABILNOST TRGOVINE

«Forex» za mnoge nije samo profesija, već predstavlja sjajnu priliku da se vrednost vlastitog kapitala sačuva ili uveća. Ostvarena dobit u trgovini na Forex-u je značajno veća od stope inflacije. Na taj način trejderi mogu ostvariti visoke lične dohotke.

DOBITAK NE ZAVISI OD TRŽIŠNOG TRENDA

Trgovina na Forex tržištu vam može donositi zaradu bez obzira da li devizni kursevi rastu ili padaju. Pad vrednosti jedne valute istovremeno izaziva rast neke druge valute. Ova pojava karakteriše devizno tržište i time ga značajno razlikuje od tržišta kapitala, gde najčešće dominira jedinstveni trend, pa ukoliko se radi o padu, onda istovremeno dolazi do pada akcija mnogobrojnih kompanija i sl., što značajno otežava trgovinu i nema mogućnosti da se ostvari dobit od kratkoročnih trgovinskih operacija.

Dakle, Forex tržište dozvoljava da se na njemu trguje potpuno nesmetano i u vreme velikih ekonomskih kriza, jer je ono potpuno zaštićeno, za razliku od berzi koje mogu doživeti potpuni krah, kao što se često dešavalo u prošlosti.

MOGUĆNOST DA OSTVARITE PROFIT - 24 ČASA DNEVNO

Forex tržište je neprekidno aktivno 24 časa dnevno, tokom radne nedelje. Platforme za trgovanje se nalaze širom sveta u različitim vremenskim zonama, te se stalno u toku dana na nekom delu planete aktivno trguje. Dakle, tržište je otvoreno neprekidno od ponedeljka do petka, dok se vikendom zatvara.

TRŽIŠTE NEMA FIZIČKU LOKACIJU

Forex tržište nije fizički smešteno na određenom mestu, kao što su to recimo berze, već je ono elektronsko, kupoprodajni poslovi se odvijaju putem terminala za trgovanje. Kupovinu ili prodaju valute je moguće obaviti sa bilo koje tačke na zemljinoj kugli uz samo jedan uslov – da imate pristup internetu.

ZANIMLJIV PROCES TRGOVANJA

Trgovati na međunarodnom deviznom tržištu nije samo profitabilno, već je i prilično interesantno. Da biste zaradili, neophodno je da pratite dešavanja na svetskim tržištima, vesti iz ekonomije, svetski značajne događaje i da stalno spoznajete nove osobine rada na tržištu.

Učesnici na Forex tržištu

Centralne banke različitih zemalja

Centralne banke utiču na međunarodno devizno tržište kroz regulatornu politiku vlastite nacionalne valute koja podrazumeva kuporpodajne aktivnosti sopstvene valute na domaćem tržištu.

Centralne banke utiču na međunarodno devizno tržište kroz regulatornu politiku vlastite nacionalne valute koja podrazumeva kupor

Komercijalne banke su glavni učesnici na Forex-u. Sve krupnije operacije kupovine i prodaje valute se odvijaju posredstvom komercijalnih banaka, pa samim tim one formiraju odnos ponude i potražnje, osnovni faktor koji utiče na valutne kurseve. Zbog toga se banke smatraju «marketmejkerima» tj. onima koji «čine tržište».

Centri za Forex trgovinu

Centri za trgovanje su organizacije koje svojim klijentima pružaju mogućnost da zarade na Forex tržištu obavljanjem špekulativne trgovine. Ovi centri omogućavaju klijentima da obavljaju trgovinske operacije na međunarodnom deviznom tržištu i zahvaljujući njima, fizička lica imaju mogućnost da učestvuju na Forex tržištu.

Kompanije uvoznici i izvoznici

Ove kompanije učestvuju na tržištu jer imaju potrebu da inostranu valutu koju su prihodovali od izvoza konvertuju u domaću i obrnuto: da domaću valutu konvertuju u stranu kako bi izvršili plaćanje inostranih dobavljača. Rezultat njihove aktivnosti je generisanje tražnje na međunarodnom deviznom tržištu.

Fondovi

Veliki međunarodni fondovi (investicioni, hedž, penzioni, osiguravajući itd.) sprovode svoje aktivnosti u različitim valutama. Njihov osnovni cilj je maksimizacija profita od najpogodnijeg investicionog sredstva tj. od investiranja u različite finansijske instrumente: državne obveznice, korporativne akcije, bankarske depozite, valute itd. Njihova aktivnost je izuzetno velikog obima tako da može uticati na devizne kurseve.

Rezervišite mesto

Politika poverenja

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, TeleTrade koristi kolačiće. Nastavkom pregleda sajta teletrade-dj.rs. slažete se sa korišćenjem kolačića. Ukoliko se ne slažete, možete promeniti podešavanja u vašem pretraživaču.

 • © 2000-2020. Sva prava zadržana.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  Sve informacije koje su objavljene na ovom sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već imaju isključivo informativni karakter.

 • Učešće Kompanije TeleTrade u regulatornim telima. HK TeleTrade posebnu pažnju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tržištima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeđivanje maksimalnog konfora za rad našim klijentima u zemlji.

  TeleTrade je jedan od osnivača regulatorne neprofitne organizacije, poznate pod nazivom „Regulatorni centar za berzanske instrumente i tehnologiju“, a takođe je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

 • Upozorenje o rizicima. Trgovina na finansijskim tržištima (posebno tzv. marginalna trgovina) pruža velike mogućnosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogućnost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. Dakle, pre nego što se upustite u donošenje konkretnih investicionih odluka, trebate pažljivo razmotriti prihvatljivost takvih trgovinskih operacija sa stanovišta raspoloživih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete.

 • Politika privatnosti.
  Upotreba podataka: za potpuno ili delimično korišćenje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korišćenje materijala putem interneta je dozvoljeno isključivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj.rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen.

  Sva pitanja vezana za korišćenje materijala objavljenih na našem sajtu možete postaviti PR službi Kompanije TeleTrade.

 • bankarski
  transferi

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Poveži se sa nama
Zakaži
uzvratni poziv
Gore