Uputstvo za instalaciju platforme MetaTrader za Mac OS

Trgovinski terminal može biti instaliran i korišćen na računarima sa operativnim sistemom Mac OS uz pomoć softvera Wine. Wine – to je besplatni softverski paket koji omogućava korisnicima Unix-podobnih sistema da pokreću aplikacije koje su razvijene za rad u Windows okruženju. Između ostalih, postoji verzija Wine softvera upravo sa Mac OS.

Wine nije u potpunosti stabilan softver, što znači da se sve njegove funkcije se ne mogu koristiti u svim slučajevima.

Za instaliranje na Mac OS preporučujemo upotrebu besplatne alatke PlayOnMac. PlayOnMac je aplikacija koja je zasnovana na Wine softveru, tako da možete vrlo jednostavno instalirati Windows dodatak za rad u sistemu Mac OS.

Instaliranje PlayOnMac

KORAK 1

Slika 1. Preuzimanje PlayOnMac

Kako biste instalirali PlayOnMac, posetite zvanični sajt softvera, idite na odeljak Download i kliknite na link za preuzimanje poslednje verzije softvera .(pogledajte sliku br.1.)

KORAK 2

Slika 2. Otvaranje DMG

Nakon završenog preuzimanja, otvorite DMG paket.

KORAK 3

Slika 3. Instalacioni prozor

Dalje, pojaviće se prozor koji se javlja samo tokom prvog pokretanja aplikacije. Nakon pritiska na dugme “Next”, započeće proces provere i instalacije različitih komponenti neophodnih za rad.

KORAK 4

Slika 4. Instalacija XQuartz

Prva komponenta koja je neophodna za rad jeste XQuartz. To je softverska alatka koja omogućava korišćenje sistema prozora X Window System в Mac OS. X Window System Sistem omogućuje korišćenje standardnih instrumenata i protokola radi kreiranja grafičkog interfejsa korisnika u UNIX – OS.

KORAK 5

Slika 5. Instalacija XQuartz

Ako je na vašem računaru već instaliran XQuartz XQuartz ili želite da ga samostalno instalirate kasnije, izaberite opciju "Don't install XQuartz for the moment" ili "I've downloaded file by myself".

Instalacija XQuartz se vrši u nekoliko etapa. U prvoj etapi obavezno pročitajte važne informacije (Read Me) i prihvatite uslove korišćenja.

KORAK 6

Slika 6. Unos lozinke

Pred početak instalacije, na zahtev Sistema bezbednosti Mac OS, unesite vaše korisničko ime i lozinku.

KORAK 7

Slika 7. Završetak instalacije XQuartz

Sačekajte završetak instalacije. Kako bi promena bila aktivirana, potrebno je da ponovo pokrenete računar.

KORAK 8

Slika 8. Pokretanje PlayOnMac

Nakon restartovanja računara, ponovo pokrenite PlayOnMac iz fajla koji ste preuzeli (obično se nalazi u folderu Downloads). Ponovo će se prikazati prozor iz koraka br.3. Instaler će vam ponuditi da instalirate MS Windows fontove koji su neophodni za ispravan rad aplikacije.

KORAK 9

Slika 9. Prihvatanje uslova korišćenja

Prihvatite uslove korišćenja i sačekajte završetak instalacije. Nakon toga, PlayOnMac je spreman za korišćenje i pojaviće se glavni prozor.

Ažuriranje Wine softvera

KORAK 1

Slika 10. Ažuriranje Wine

Kako biste ažurirali aplikaciju Wine, iz padajućeg menija PlayOnMac odaberite Tools/Manage Wine versions.

KORAK 2

Slika 11. Dostupne verzije Wine aplikacije

Nakon toga biće vam ponuđen prozor sa dostupnim verzijama softvera Wine. Izaberite poslednju verziju (u trenutku objavljivanja ovog uputstva to je 1.5.21).

KORAK 3

Slika 12. Preuzimanje i instalacija Wine

Prenesite poslednju verziju Wine softvera u desni deo prozora. Nakon toga počinje instalacioni proces. Po završetku instalacije, najnovija verzija Wine softvera će se pojaviti u levom delu prozora PlayOnMac wine versions manager. Nakon završetka, možete zatvoriti dati prozor i otpočeti sa instalacijom platforme za trgovanje.

Instalacija terminala

KORAK 1

Slika 13. Instalacija terminala

Za instalaciju terminala preuzmite "MetaTrader"instaler. Po završetku preuzimanja, pokrenite fajl. On će biti automatski otvoren uz pomoć PlayOnMac.

KORAK 2

Slika 14. Instalacija terminala

Uslediće standardni postupak instalacije terminala, prođite sve etape redom.

KORAK 3

Slika 15. Kreiranje prečice

Po završetku instalacije PlayOnMac predlažemo vam da kreirate prečicu za komponente terminala – samog klijentskog terminala za trgovanje i uređivača koda MetaEditor i MetaTester.

KORAK 4

Slika 16. Pokretanje terminala

Nakon što ste kreirali sve potrebne prečice, možete otpočeti sa radom na trgovinskom terminalu Metatrader. Pokretanje vršite dvostrukim klikom na “Client terminal” u prozoru PlayOnMac.

Napomena! Trgovanje pomoću navedenih programa vršite isključivo na sopstveni rizik. Upoznajte se sa karakteristikama i funkcijama ovih aplikacija pre nego što počnete da trgujete. Ako nemate iskustva, prve testove terminala izvršite na demo računu.