Samo za Vas! Bonus na račun od 24%!

Investirajte na međunarodno devizno tržište i zaradite dodatnih 24% godišnje!

TeleTrade nagrađuje svoje klijente sa 24% bonusa na realnom trgovinskom računu kojim se aktivno trguje na FOREX tržištu.

USLOVI ZA DODELU 24% BONUSA OD STRANE KOMPANIJE TELETRADE

 • Visina bonusa od 24% predstavlja zbir bonusa od 2% za jedan puni mesec na račun na kome su postojala sredstva i kojim se aktivno trgovalo tokom celog meseca. Bonus se obračunava isključivo za puni mesec, a ne parcijalno.
 • Svi tipovi trgovinskih računa su uključeni u dodelu bonusa, osim “Maraton” računa (čak i ako su svi ostali uslovi ispunjeni). Računi koji su bili otvoreni kao obični, a kasnije prevedeni u delimične lotove, učestvuju u dodeli bonusa!
 • Obračun procentnih poena na kapitalnu sumu trgovinskog računa vrši se poslednjeg dana obračunskog perioda (meseca). Kapitalna suma (Equity) trgovinskog računa izračunava se po sledećem obrascu:
  Equity = slobodna sredstva na računu – (kredit + depozit u tekućem mesecu).
  Sredstva koja su deponovana na račun u toku meseca, ne obračunavaju se.
 • Ukoliko klijent tokom obračunskog meseca povuče bilo koji iznos sredstava sa računa ili zatvori račun - procentni poeni se ne zaračunavaju.
 • Osnovni uslov za obračunavanje bonusa je da u toku meseca na trgovinskom računu bude realizovan obim trgovinskih operacija veći od četiri puna lota na svakih 1000 (osnovnih jedinica valute) raspoloživih sredstava.
  Ako postoji bonus na računu obračun određenog trguje obima parcela obuhvata ovaj bonus.

  Nezavisno od vrste računa klijenta, obračun provizije se vrši isključivo na zatvorene pozicije na tržištima FOREX i CFD instrumenata. Navedene pozicije moraju ispuniti sledeće uslove :
  • pozicija mora biti otvorena najmanje 2 minuta (120 sekundi).
  • razlika između cene otvaranja i cene zatvaranja mora biti najmanje 0,05% od cene otvaranja (ekvivalentno 0.0005 pipa za valutni par EUR/USD).

 • Uslovi za povlačenje sredstava sa računa – ukoliko je bonus obračunat, sredstva se mogu povući.
 • Obračun bonusa na raspoloživa sredstva može se kombinovati sa drugim akcijama kompanije TeleTrade.
 • Iz programa dodele bonusa izuzeti su “Maraton” računi.