TELETRADE OMOGUĆUJE PRISTUP INTERNET-TRGOVINI NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

Naše prednosti:

 • brza realizacija trgovinskih operacija;
 • upotreba pouzdane platforme MetaTrader;
 • proklizavanje svedeno na minimum;
 • maksimalan broj finansijskih instrumenata;
 • besplatna visokokvalitetna analitička podrška;
 • minimalni broj otkaza;
 • stabilan spred;
 • korisnička podrška 24 časa dnevno;

Otvoriti račun za trgovanje

Otvaranje računa za trgovanje možete obaviti samostalno putem Lične stranice ili uz pomoć konsultanta kompanije. Ukoliko vam je neophodna pomoć konsultanta, molimo vas da popunite prijavu.

Otvoriti račun

Uslovi trgovanja

TeleTrade pruža svojim klijentima mogućnost trgovanja na dva tipa računa u zavisnosti od trgovinske strategije i stila trgovanja – račun sa fiksnim spredom STANDARD i račun sa tržišnim spredom PROFESIONAL.

Standard

Glavna prednost ovog tipa računa je fiksni spred i garnatovano izvršenje naloga po ceni klijenta, što mu dozvoljava efikasnije upravljanje trgovinom- tačno predviđanje profita kao i realni izdrživosti pozicija (bez obzira na visoku volutivnos tržišta ili nisku likvidnost).
Fiksni spred se formira na osnovu toga što kupovnu i prodajnu cenu postavlja sama kompanija na osnovu srednjeg kursa, uzetog iz kota najvećih banaka uračunavajući i fiksni dodatak.
Karakteristike MT4 Standard detaljnije

Professional

Glavna karakteristika ovog tipa računa je plivajući spred i brzo izvršavanje pozicija klijenta po tržišnoj ceni. Izvršenje pozicija klijenta se vrši po najboljim tržišnim cenama krupnih banaka, koje su davalac likvidnosti, što je velika prednost za trgovinu na mirnom tržištu, kada su spredovi minimalni. Pri tome u momentu veliki volutivnosti tržišta (npr. pri izlasku značajnih makroekonomskih pokazatelja) spredovi se mogu raširiti na kratak period.
Plivajući spred se formira neposredno na tržištu. Kupovna i prodajna cena je cena najkrupnijih banaka koje predstavljaju davaoca likvidnosti direktno klijentima (kroz trgovinski terminal) i koje su najbolja ponuda na tržištu u datom momentu. Na takav način kompanija ne utiče na formiranje cena- svaki trgovinski zahtev klijenta se izvršava direktno na tržištu, što prouzrukuje veoma brzo odrađivanje zahteva.
Karakteristike MT4 Professional detaljnije.

Načini uplate i isplate sredstava

TeleTrade omogućuje da proceduru transfera novca obavite brzo i jednostavno, u par koraka, prateći instrukcije putem Lične stranice ili preko trgovinskog terminala. Ukoliko ste tokom trgovanja ostvarili profit, neće vam biti teško da taj zarađeni novac naplatite tj. da ga podignete sa svog računa. Možete podići ceo iznos ostvarenog profita ili sumu koju vi želite, za šta će biti potrebno od 1 do 7 dana.

Uplate i isplate sredstava mogu se ralizovati putem platnih kartica Visa i MasterCard, bankovnih računa, WebMoney servisa, kao i na druge načine.

Detaljnija objašnjenja o načinima uplate/isplate sredstava možete naći na ličnoj stranici.

Demo-račun

Naučite da trgujete na finansijskim tržištima, da otvarate i zatvarate pozicije, proverite i usavršite svoju strategiju za trgovanje na demonstracionom računu pre nego što ga upotrebite u praksi.

Trgovina na demo-računu se obavlja sa tzv. virtuelnim novcem. Dakle, ne postoji bojazan da izgubite pravi novac. Otvaranje demo-računa se vrši na terminalu za trgovanje.

Regulatorni propisi

Celokupan proces poslovne saradnje sa kompanijom TeleTrade u potpunosti je definisan sledećim dokumentima

Ugovor (PDF)

Ugovor sadrži pravila kojima se definišu sva pitanja koja su predmet poslovne saradnje između klijenta i kompanije TeleTrade. U njemu su jasno definisana sva prava i obaveze, kao i odgovornost ugovornih strana u pogledu ispunjenja preuzetih obaveza.

preuzmi pdf ugovora

Regulatorni propisi (PDF)

Ovim propisima se definišu:

 • termini koji se upotrebljavaju u trgovinskim operacijama;
 • principi marginalne trgovine;
 • pravila otvaranja/zatvaranja pozicija, postavljanje/uklanjanje naredbi, izmena i izvršavanje odloženih naredbi;
 • postupak autorizacije klijenta, logovanje klijenta radi obavljanja trgovinskih operacija na platformi MetaTrader 4 MetaTrader 4;
 • procedure za rešavanje sporova itd.
preuzmi pdf regulatorne propise

 

Pre nego što počnete da trgujete, molimo vas da se upoznate sa navedenim dokumentima. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, obratite nam se putem telefona, e-mailom, ili na način koji vam najviše odgovara.