Profitoj
5 Rizik
Rizik
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Prinos, %
Volatilnost dnevnog prihoda
Za sve vreme
39.72%
Za 14 dana
50.51%
Povlačenje
Trenutno povlačenje
99.35%
Maksimalno povlačenje
99.76%
Faktor oporavka
-0.99
Koeficijent Šarpa
-2.49
Profit
Maksimalni dnevni profit
285.59%
Prosečni dnevni profit
19.97%
Gubitak
Maksimalni dnevni gubitak
94.93%
Prosečni dnevni gubitak
10.70%
Osnovna informacija
Broj ugovora
HO-18003051
Тип налога
Standard
Trader's commission
10%