Jcsfxma
3 Rizik
Rizik
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Prinos, %
Volatilnost dnevnog prihoda
Za sve vreme
8.80%
Za 14 dana
6.93%
Povlačenje
Trenutno povlačenje
0.00%
Maksimalno povlačenje
47.08%
Faktor oporavka
2.11
Koeficijent Šarpa
11.29
Profit
Maksimalni dnevni profit
40.55%
Prosečni dnevni profit
5.74%
Gubitak
Maksimalni dnevni gubitak
30.51%
Prosečni dnevni gubitak
3.90%
Osnovna informacija
Broj ugovora
BEU-11519829
Тип налога
Standard
Trader's commission
25%