Pretraga

Формула расчета позиции трейдера в рейтинге

Место в Рейтинге определяется количеством баллов, которые присвоены трейдеру на текущую дату по итогам отчетного периода (30, 21, 14, 7 дней). Баллы пересчитываются ежедневно, соответственно и позиция трейдера в Рейтинге обновляется каждый день.

Базовое количество баллов начисляется на основе показателей доходности и активности за каждый день отчетного периода, с учетом коэффициента затухания.

В указанном периоде 30 дней за самый последний день дает больше баллов. Баллы за дни, отдаленные от текущей даты, пересчитываются с учетом понижающего коэффициента.

Далее к базе применяют дополнительные повышающие и понижающие коэффициенты:

 • повышающий коэффициент за непрерывность торговли в течение 7 дней, предшествующих текущей дате;
 • повышающий коэффициент за непрерывное нахождение в топ-10 Рейтинга в течение 7 дней, предшествующих текущей дате;
 • понижающий коэффициент за потери больше установленного уровня (штраф за просадку).

ФОРМУЛА

, где

 • Bmn – итоговое кол-во баллов мастера m (Bm0 – сегодняшнее кол-во баллов);
 • n – количество дней от даты расчета рейтинга (n=1 – день назад (вчера), n=2 – дня назад (позавчера) и т.д.);
 • N – период, используемый для расчета рейтинга (по умолчанию 30);

Qу – просадка за период 1 <= n <= y

Qy = 100%*(Dm1 + Dm2 +… Dmy)/Em(y+1)

F – коэффициент просадки

F = min{F7; F14; F21 ;F30}

Qy F7 F14 F21 F30
Qy <= 10 % 1 1 1 1
10% < Qy <= 20% 1 1 1 1
20% < Qy <= 30% 1 1 1 1
30% < Qy <= 40% 0,8 0,9 1 1
40% < Qy <= 50% 0,7 0,8 0,9 0,9
50% < Qy <= 60% 0,6 0,7 0,8 0,8
60% < Qy <= 70% 0,3 0,6 0,7 0,7
70% < Qy <= 80% 0,2 0,5 0,6 0,6
80% < Qy <= 90% 0,1 0,2 0,5 0,5
90% < Qy 0,1 0,2 0,5 0,5

*Для определения Fy (y={7;14;21;30}) вычисляем значение Qy и ищем соответствующее ему значение в столбце Fy

Ha коэффициент непрерывности торговли.

Rb = 1.25,если для каждого значения Pmn при 1<= n <= b справедливо утверждение: Pmn <= 10;

По умолчанию b=7

Rb = 1 во всех остальных случаях

Rb коэффициент непрерывности в топ10 рейтинга.

Ha = 1.25, если для каждого значения Dmn при 1<= n <= a справедливо утверждение: Dmn <> 0;

По умолчанию а=7

Ha = 1 во всех остальных случаях

kn – коэффициент затухания

1.00, если 1≤n≤7

0.75, если 8≤n≤14

0.50, если 15≤n≤21

0.25, если 22≤n≤N

 • Pmn – позиция мастера m в рейтинге в день n;
 • Mn – количество мастеров в базе на день n;
 • Emn – Еквити (без учета ввода/вывода средств) мастера m по итогам дня n;
 • Dmn – прирост депозита мастера m по итогам дня n [его Эквити без учета ввода/вывода средств (либо расчет по PL за день)];
 • Lmn – сумма закрытых лотов мастера m по итогам дня n;
 • dmn – количество баллов, полученное мастером m за прирост депозита мастера m по итогам дня n;

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА dmn:

Если Dmn ≤ 0, dmn = 0;

M1n – количество мастеров, соответствующих условию Dmn > 0;

P = { Dmn | Dmn > 0 } – множество всех мастеров, соответствующих условию Dmn > 0;

Множество P содержит 1n элементов.

– упорядочиваем множество всех мастеров,

соответствующих условию Dmn > 0 убыванию значения Dmn.

Если меньшее значение i получает тот мастер, значение Lmn которого больше; Если значения Lmn равны, меньшее значение i получает тот мастер, Эквити которого больше; Если эквити равны, меньшее значение i получает тот мастер, который раньше попал в рейтинг.

Значение dmn мастеру m по результатам дня n присваиваем в соответствии с таблицей:

i dmn
i ≤ M1n/10 5.00
M1n/10 < i ≤ 2*M1n/10 4.50
2*M1n/10 < i ≤ 3*M1n/10 4.00
3*M1n/10 < i ≤ 4*M1n/10 3.50
4*M1n/10 < i ≤ 5*M1n/10 3.00
5*M1n/10 < i ≤ 6*M1n/10 2.50
6*M1n/10 < i ≤ 7*M1n/10 2.00
7*M1n/10 < i ≤ 8*M1n/10 1.50
8*M1n/10 < i ≤ 9*M1n/10 1.00
9*M1n/10 < i 0.50

lmn – количество баллов, полученное мастером m за сумму закрытых лотов мастера m по итогам дня n;

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА lmn:

 • Если Lmn = 0, lmn = 0;
 • M2n – количество мастеров, соответствующих условию Dmn > 0;
 • S = {Lmn | Lmn > 0} – множество всех мастеров, соответствующих условию Lmn > 0; Множество S содержит >M2n элементов.
 • – упорядочиваем множество всех мастеров, соответствующих условию Lmn > 0 по убыванию значения Lmn. Если меньшее значение s получает тот мастер, значение Dmn которого больше; Если значения Lmnравны, меньшее значение s получает тот мастер, Эквити которого больше; Если эквити равны, меньшее значение s получает тот мастер, который раньше попал в рейтинг.
 • Значение lmn мастеру m по результатам дня n присваиваем в соответствии с таблицей:
s lmn
s <= M2n/10 5.00
M2n/10 < s <= 2* M2n/10 4.50
2* M2n/10 < s <= 3* M2n/10 4.00
3* M2n/10 < s <= 4* M2n/10 3.50
4* M2n/10 < s <= 5* M2n/10 3.00
5* M2n/10 < s <= 6* M2n/10 2.50
6* M2n/10 < s <= 7* M2n/10 2.00
7* M2n/10 < s <= 8* M2n/10 1.50
8* M2n/10 < s <= 9* M2n/10 1.00
9* M2n/10 < s 0.50

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, TeleTrade koristi kolačiće. Nastavkom pregleda sajta teletrade-dj.rs. slažete se sa korišćenjem kolačića. Ukoliko se ne slažete, možete promeniti podešavanja u vašem pretraživaču.

 • © 2000-2019. Sva prava zadržana.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  Sve informacije koje su objavljene na ovom sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već imaju isključivo informativni karakter.

 • Učešće Kompanije TeleTrade u regulatornim telima. HK TeleTrade posebnu pažnju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tržištima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeđivanje maksimalnog konfora za rad našim klijentima u zemlji.

  TeleTrade je jedan od osnivača regulatorne neprofitne organizacije, poznate pod nazivom „Regulatorni centar za berzanske instrumente i tehnologiju“, a takođe je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

 • Upozorenje o rizicima. Trgovina na finansijskim tržištima (posebno tzv. marginalna trgovina) pruža velike mogućnosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogućnost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. Dakle, pre nego što se upustite u donošenje konkretnih investicionih odluka, trebate pažljivo razmotriti prihvatljivost takvih trgovinskih operacija sa stanovišta raspoloživih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete.

 • Politika privatnosti.
  Upotreba podataka: za potpuno ili delimično korišćenje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korišćenje materijala putem interneta je dozvoljeno isključivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj.rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen.

  Sva pitanja vezana za korišćenje materijala objavljenih na našem sajtu možete postaviti PR službi Kompanije TeleTrade.

 • bankarski
  transferi

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Poveži se sa nama
Zakaži
uzvratni poziv
Gore