Aktinost trejdera:


Aktivan — Aktivan znači da je trejder pozicioniran u rasponu od 0 do 30% zvanične TeleTrade Invest Rang liste. Ovi trejderi se nazivaju «Aktivni».

Konzervativan — Konzervativan znači da je trejder rangiran u opsegu od 31% to 60% TeleTrade Invest Rang liste. Ovi trejderi se nazivaju «Konzervativni».

Umereni — Umereni znači da je Trejder rangiran u opsegu od 61% do 100% TeleTrade Invest Rang liste.Ovi trejderi se nazivaju «Umereni».

Rezultat: Indikator performansi Trejdera XY se računa po zadatom obrascu.

Provizija: Procenat ostvarenog profita (kopiranjem operacija) koji Investitior ustupa Trejderu kao naknadu za korišćenje usluge kopiranja trgovinskih operacija.

Trejder: osoba koja izvršava trgovinske operacije na različitim finansijskim tržištima sa različitim finansijskim instrumentima u cilju stvaranja profita.

Instrumenti: Finansijski instrumenti kojima Trejder trguje na finansijskim tržištima.

Pozicija: Pozicija Trejdera na Rang listi koja se izračunava na dnevnom nivou na osnovu poznate formule.

Prinos: rast bilansa na računu Trejdera tokom određenog perioda vremena u kome Trejder koristi svoju strategiju za trgovanje. Izražava se u procentima.

Umnožena operacija: Trgovinska operacija koja je kopirana sa računa Trejdera na račun Investitora.

POSTAVI PITANJE