IZVRŠEN JE IZBOR TREJDERA SA RANG LISTE

Rang lista trejdera je izrađena na osnovu jedinstvenog kriterijuma i ažurira se svakodnevno. Pozicija u vrhu tabele je rezervisana za najaktivnije trejdere koji imaju maksimalni povrađaj uloženih sredstava. Što je pozicija na tabeli (rang listi) bolja, to je veća uspešnost kopiranih operacija. Svaki investitor ima priliku da se bolje upozna sa profilom svakog trejdera: dodatni filteri i podešavanja vam omogućavaju da pronađete sve neophodne informacije i napravite listu prioriteta kada su u pitanju parametri na osnovu kojih vršite odabir trejdera sa kojima ćete sarađivati (rezultat, prinos tokom određenog perioda, aktivnost, instrumenti kojima trguje itd.) i sve to bez upotrebe kompleksnih formula i izračunavanja.

Kako rangiranje funkcioniše

Identifikacija trejdera se vrši preko broja njegovog ugovora kojeg sistem prepoznaje kao osnov za izbor računa sa koga vrši kopiranje operacija. Ime i lokacija trejdera mogu opciono biti prikazane na njegovom Profilu. Zato je bitno da zapamtite / zapišete navedeni broj koji zapravo predstavlja kombinaciju cifara i slovam jer vam je on neophodan za ostvarivanje željene komunikacije.

Trejderi uključeni u program TeleTrade Invest predstavljaju klijente ili partnere kompanije TeleTrade. Novčana sredstva trejdera i investitora su jasno odvojena i predstavljaju dve zasebne celine: samo aktiviranje opcije kopiranja trgovinskih operacija ne znači da Trejder ima pravo i mogućnost da upravlja novčanim sredstvima Investitora, već kopiranje operacija u automatskom modu znači da će sve naredbe za trgovanje koje je postavo trejder na svom računu biti paraleleno izvršene i na računu investitora. Pri tome, investitor zadržava punu kontrolu nad svojim sredstvima i može u svakom trenutku stopirati svaku pojedničnu naredbu koja je kopirana sa računa trejdera, prekinuti vezu sa trejderom i uspostaviti vezu sa nekim drugim trejderom.

Pozicija trejdera na rang listi se utvrđuje na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnom periodu (30, 21, 14, 7 dana).
Ažuriranje broja bodova na tabeli se vrši na dnevnom nivou, tako da redosled trejdera na Rang listi u potpunosti odgovara njihovim rezultatima.

REZULTAT SE RAČUNA NA OSNOVU UTVRĐENOG OBRASCA

Ostvareni rezultat se u najvećoj meri bazira na visini ostvarenog prinosa i nivou svakodnevne aktivnosti tokom određenog perioda vremena koji se uzima u razmatranje. Pri tome, uzima se u obzir tzv. faktor umanjenja koji umanjuje značaj rezultata sa prolaskom vremena (uvek najveći značaj imaju poslednji rezultati).

Ovo se ostvaruje upotrebom multiplikatora i faktora umanjenja koji se koriste pri obračunu osnovnog broja bodova:

  • koeficijent - multiplikator se koristi za bodovanje kontinuiteta trgovanja ako je ono duže od 7 dana, ne računajući dan obračuna;
  • koeficijent - multiplikator se koristi za bodovanje neprekidnog prisustva u TOP 10 trejdera na Rang listi u trajanju od najmanje sedam dana, ne računajući dan obračuna;
  • faktor umanjenja se koristi za negativno bodovanje svih gubitaka koji prelaze određeni nivo (penali za povlačenje).

KAKO SE FORMIRA RANG LISTA?

Glavni cilj postojanja Rang liste trejdera jeste zaštita interesa Investitora. Glavni kriterijumi za njeno formiranje su:

  • Prinos;
  • Aktivnost;
  • Verovatnoća gubitaka.

Najbolje rangirani trejderi su ujedno i najaktivniji, sa najvišim stopa povraćaja kapitala i najmanjim gubicima tokom poslednjeg perioda u kome se vrši praćenje rezultata.

Transparentnost: Formula za izračunavanje pozicije trejdera na Rang listi je javno dostupna i možete je pogledati ako kliknete na sledeći link.

Bez obzira na navedeno, vi možete da detaljno pregledate i uporedite profile svakog Trejdera ponaosob.

Identifikacija trejdera sa Rang liste se vrši preko broja njegovog ugovora kojeg sistem prepoznaje kao osnov za izbor računa sa koga vrši kopiranje operacija. Ime i lokacija trejdera mogu opciono biti prikazane na njegovom Profilu.

Jednostavna upotreba: Uz pomoć filtera možete da pronađete sve neophodne informacije i napravite listu prioriteta kada su u pitanju parametri na osnovu kojih vršite odabir trejdera sa kojima ćete sarađivati (rezultat, prinos tokom određenog perioda, aktivnost, instrumenti kojima trguje itd.) i sve to bez upotrebe kompleksnih formula i izračunavanja.

Bezbednost: Svi trejderi koji su angažovani u okviru programa TeleTrade Invest su klijenti kompanije TeleTrade. Novčana sredstva trejdera i investitora su jasno odvojena i predstavljaju dve zasebne celine: samo aktiviranje opcije kopiranja trgovinskih operacija ne znači da Trejder ima pravo i mogućnost da upravlja novčanim sredstvima Investitora.

Kopiranje operacija u automatskom modu znači da će sve naredbe za trgovanje koje je postavo trejder na svom računu biti paraleleno izvršene i na računu investitora.

Na taj način, investitor zadržava kontrolu nad situacijom: može u svakom trenutku stopirati svaku kopiranu naredbu, prekinuti vezu sa trejderom i izabrati drugog.

POSTAVI PITANJE