Kako otpočeti kopiranje operacija?

PRE SVEGA, NEOPHODNO JE DA OTVORITE TRGOVINSKI RAČUN KOD KOMPANIJE TELETRADE

Ovo možete da uradite preko Vašeg klijent naloga. Možete položiti novac na račun transferom iz banke ili upotrebom jednog sistema za plaćanje (Spisak sistema za plaćanje koje možete koristiti za uplate/isplate sa TeleTrade trgovinskih računa pronaći ćete na Vašoj Ličnoj stranici).

Potrebno je da na određenom mestu na Ličnoj stranici unesete broj ugovora Trejdera čije operacije želite da kopirate, a zatim pritisnete dugme “Connect”. Sistem će automatski početi da kopira naredbe sa izabranog trgovinskog računa na Vaš račun tj. na račun Invesitora.

ZAPOČNI KOPIRANJE

TELETRADE INVEST OMOGUĆAVA KOPIRANJE OPERACIJA VIŠE TREJDERA ISTOVREMENO

Ovakav način poslovanja smanjuje rizik od gubitaka usled individualnih grešaka trejdera i omogućava investitorima da povećaju ukupne prinose. Investitor može da kombinuje rezultate različitih trejdera koji koriste različite strategije i imaju različitu visinu prinosa, što generalno doprinosi stabilnijim finansijskim performansama. Osim toga, kombinovanim kopiranjem operacija više različitih trejdera će smanjiti rizik od potencijalnog neuspeha jednog od njih.


Za višestruko kopiranje trgovinskih operacija sa računa različitih trejdera, neophodno je da otvorite više trgovinskih računa (po principu “ jedan trejder jedan račun”). Takav pristup omogućava transparentnost tj, moći ćete tačno da procenite koliko je koji trejder efikasan u svom radu.


Možete otvoriti novi trgovinski račun preko Lične stranice, što ne zahteva puno vremena. Depozit na novi račun možete položiti preko platforme za trgovanje ili prebacivanjem novca sa jednog na drugi račun preko svog naloga. Čim investitor primeti bilo šta što mu ne odgovara u radu trejdera, on može prebaciti novac na drugi račun koji je povezan sa trejderom koji je efikasniji ili može nastaviti da samostalno trguje.

KAKO OVO FUNKCIONIŠE

Za investitore: Potrebno je da koristite samo dve stvari: Lični nalog i naš web-sajt Redosled koraka.

1. Lični nalog

 • Registracija
 • Otvaranje računa
 • Preuzimanje platforme za trgovanje
 • Izbor vrste računa (Standardni/Profesionalni)
 • Izbor visine depozita koji želite da položite na svoj trgovinski račun.
  TeleTrade VIP klijenti imaju mogućnost izmene stope kopiranja (detaljnije o ovome u delu „Zašto je dobro biti VIP klijent?)
 • Polaganje depozita
 • Izbor opcije „TeleTrade Invest“
 • Omogući kopiranje operacija sa računa odabranih Trejdera.

2. Web-sajt www.teletrade-dj.rs

 • Izaberi Trejdera sa Rang liste

POSTAVI PITANJE