U ovom odeljku ćete naći odgovore na često postavljana pitanja.

IZVRŠEN JE IZBOR TREJDERA SA RANG LISTE.

 • Zašto se moje ime ne nalazi na Rang listi trejdera?

  Ukoliko niste izvršili nijednu trgovinsku operaciju na vašem računu u proteklih 30 dana, vaše ime će biti uklonjeno sa Rang liste..

 • Da li TeleTrade naplaćuje proviziju na ostvareni profit?

  Da, naplaćuje. Provizija iznosi 35%.

 • Šta tačno znači izraz «kopiranje operacija»?

  Kopiranje trgovinskih operacija koje izvršava Trejder na svom računu u okviru programa TeleTrade Invest predstavlja automatsku radnju izvršenja (otvaranja/zatvaranja) iste takve operacije na računu Investitora. Pri tome, Investitor može u svakom trenutku onemogućiti tekuće kopiranje, izabrati drugog trejdera i otpočeti kopiranje njegovih naredbi.

 • Zašto nisam (Trejder) dobio moju proviziju nakon završetka projekta?

  Da bi ostvario pravo na isplatu provizije Trejder mora izvršiti najmanje 15 operacija. Svaka od njih mora ispunjavati bar jedan od dva uslova: vreme trajanja otvorene pozicije je najmanje 1 sat ili minimalni ostvareni profit/gubitak mora iznositi 25 pipsa. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni, Trejder nema pravo na isplatu provizije bez obzira što je izvršeno kopiranje operacija na račun Investitora.

 • Koji su uslovi za isplatu provizije?

  Obračun za isplatu provizije se vrši na osnovu ostvarenih rezultata – profitabilnosti kopiranih operacija sa računa trejdera na račun investitora. Presek stanja se vrši u subotu uveče i u tom trenutku sve pozicije koje su otvorene od strane trejdera i kopirane na račun investitora moraju biti zatvorene. Takođe mora biti ispunjen još jedan uslov:

  • Trejder mora izvršiti najmanje 15 operacija.
  • Svaka od njih mora ispunjavati bar jedan od dva uslova: vreme trajanja otvorene pozicije je najmanje 1 sat ili minimalni ostvareni profit/gubitak mora iznositi 25 pipsa.
 • Kako se računa ostvareni prinos?

  U okviru TeleTrade Invest programa, prinos se računa na dnevnom nivou, svakog trgovinskog dana, pri čemu se uzima u obzir stanje na računu i visina deponovanog i povučenog novca.

 • Ja sam trejder. Koliko Investitora mogu da povežen sa svojim trgovinskim računom?

  U početku, nakon pridruživanja programu TeleTrade Invest, svaki trejder ima limit od 400 investitora sa kojima može da se poveže. Kasnije se taj limit povećava, naravno u skladu sa ostvarenim bodovima na Rang listi. 1 bod = 2 investitora.

 • Ja sam Trejder. Moji rezultati u poslednje vreme nisu bili sjajni i zbog toga sam ispao sa Rang list trejdera. Da li će veza između mog računa i računa investitora biti odmah prekinuta?

  Ne. U sličaju ispadanja sa Liste trejdera, onemogućavanje veze između računa trejdera i investitora će biti izvršeno samo ukoliko na računu trejdera nestane novca ili ukoliko investitor to lično učini.

 • Da li mogu da dopunim svoj trgovinski račun prebacivanjem novca sa drugih trgovinskih računa koje posedujem?

  Da, naravno. Instant transferi su apsolutno dostupni preko Ličnog naloga.

 • Ja sam Investitor. Moj račun je diskonektovan sa računa Trejdera. Šta treba da uradim?

  Račun investitora će biti automatski diskonektovan sa računa trejdera ako na njemu nema dovoljno novca za otvaranje pozicije. U tom slučaju je neophodno da invesitor dopuni svoj račun. Drugi razlog može biti to da je Trejder sa kojim ste ostvarili vezu napustio TeleTrade Invest program. To možete proveriti pregledom Rang liste trejdera.

POSTAVI PITANJE