Pretraga
 • Projekat „Sinhronizovana trgovina“
 • Investitor
 • Trejder
 • Rejting
 • Šta je projekat „Sinhronizovana trgovina“?

  Projekat "Sinhronizovana trgovina" je usluga proporcionalnog kopiranja trgovinskih operacija sa računa Trejdera na povezane račune Investitora. Ukoliko je na kraju obračunskog perioda konačni rezultat kopiranih operacija pozitivan, tada Trejder dobija naknadu u vidu određenog procenta od ukupno ostvarenog profita.

 • Kako se vrši kopiranje operacija Trejdera?

  Trgovinske operacije koje izvršava Trejder kopiraju se sa računa Trejdera na račun Investitora odmah po otvaranju pozicije, odnosno pozicija se praktično istovremeno otvara na oba računa.

  Odložene naredbe se ne kopiraju na račun Investitora. Kopiranje trgovinskih operacija koje Trejder sprovodi putem odloženih naredbi, vrši se tek u trenutku njihove aktivacije tj. otvaranja pozicije.

  Obim kopiranja operacija Trejdera izračunava se na osnovu odnosa sredstava Investitora i Trejdera:


  Obim trgovanja Investitora = Ratio х Sredstva Investitora Sredstva Trejdera x Obim trgovanja Trejdera


  Sredstva podrazumevaju stanje na računu, nerealizovani rezultat otvorenih pozicija i kredite ukoliko ih obezbeđuje kompanija.

 • Može li Investitor da upravlja procesom kopiranja operacija sa računa Trejdera na svoj račun?

  Da, naravno. Ukoliko Investitor odluči, može da izmeni bilo koji parametar otvorene pozicije (Stop Loss, TakeProfit) ili da izvrši njeno delimično zatvaranje. U tom slučaju upravljanje tom trgovinskom operacijom prelazi u nadležnost Investitora.

  Preuzimanje upravljanja nad otvorenom pozicijom od strane Investitora znači da Trejder više njome ne upravlja, što znači da je Investitor dužan da prati tok operacije i samostalno je zatvori.

 • Zašto se od svake kopirane i profitabilne operacije na računu Investitora uzima provizija? Kopiranje trgovinskih operacija sa računa Trejdera na račune Investitora predstavlja vid saradnje u kome obe strane traže svoj interes. Za Investitora je to profit, a za Trejdera procenat od tog profita. Visinu provizije određuje Trejder sa komentarom "cmsn lock". Svaki put se provizija obračunava i skida sa računa Investitora, a zatim prebacuje na specijalni transferni račun. Tokom isteka obračunskog perioda, vrši se konačno utvrđivanje ukupne provizije za prethodni period, a zatim i raspodela sredstava sa transfernog računa između Trejdera i Investitora.
 • Šta je transferni račun? Transferni račun - to je specijalni račun koji služi za prikupljanje provizije od svake pojedinačne kopirane trgovinske operacije koja je profitabilna. Zatim se ta sredstva raspoređuju tako da Trejderu bude isplaćena adekvatna visina provizije na ime ostvarenog profita tokom obračunskog perioda. Takav način distribucije dela prihodovanih sredstava istovremeno štiti interese Trejdera i Investitora. Trejder ne može ostati bez svog dela profita u slučaju da Investitor neočekivano prekine saradnju i povuče sav novac sa računa, dok istovremeno ne može dobiti više novca od onog što je ostvario tokom obračunskog perioda.
 • Kako se vrši međusobna raspodela sredstava sa transfernog računa između Investitora i Trejdera?

  Međusobni obračun između Investitora i Trejdera se vrši odmah nakon isteka obračunskog perioda uz uslov da nema otvorenih kopiranih pozicija na računu Investitora.

  Provizija Trejdera predstavlja deo ukupno ostvarenog profita od svih trgovinskih operacija kopiranih na račun Investitora. Tako utvrđeni iznos se skida sa transfernog računa i prebacuje na trgovinski račun Trejdera sa komentarom"cmsn from". Preostala sredstva se sa transfernog računa vraćaju na trgovinski račun Investitora sa komentarom "cmsn return".

 • Šta je račun Investitora? Račun Investitora - to je trgovinski račun u kompaniji TeleTrade, koji je registrovan za učešće u projektu "Sinhronizovana trgovina" i dodeljen Investitoru.
 • Kako otvoriti račun Investitora?

  Za otvaranje računa kao Investitor, potrebno je sledeće:

  • Izvršiti otvaranje Lične stranice, a zatim i trgovinskog računa u kompaniji TeleTrade.
  • U odeljku "Investicije" izabrati opciju "Sinhronizovana trgovina".
  • Izabrati trgovinski račun koji je potrebno registrovati kao račun Investitorа.
  • Dodeliti svom računu status "Investitor" pritiskom na odgovarajuće dugmiće.
 • Kako povezati račun Investitora sa računom Trejdera?

  Za povezivanje računa Investitora sa računom Trejdera potrebno je da:

  • Na Ličnoj stranici, u odeljku "Investicije" izaberete opciju "Sinhronizovana trgovina".
  • Izaberete trgovinski račun koji želite da povežete sa Trejderom.
   Ako je potrebno, svom računu dodelite status "Investitor".
  • Pritisnete dugme "Povezati trejdera".
  • U otvorenom prozoru, u polju "Ugovor trejdera/nickname" unesete odgovarajuće podatke o Trejderu: broj ugovora ili nickname.
  • Pritisnete dugme "Pronađi".
  • Upoznajte se sa informacijama o Trejderu i visinom provizije za njegove usluge, a zatim pritisnite "Dalje".
  • U otvorenom prozoru odredite procenat obima kopiranja operacija i pritisnuti dugme "Potvrdi".
 • Kako prekinuti vezu između računa Investitora i računa Trejdera?

  Za prekid konekcije između računa Investitora i trejdera potrebno je:

  • Na Ličnoj stranici u odeljku "Investicije" izabrati opciju "Sinhronizovana trgovina".
  • Izabrati trgovinski račun čiju vezu sa Trejderom želite da prekinete.
  • Pritisnuti dugme "Onemogući Trejdera" i u iskačućem prozorčiću potvrdite svoju nameru.
 • Zašto je račun Investitora moguće povezati samo sa jednim Trejderom? Radi obezbeđivanja maksimalne finansijske transparetnosti tokom saradnje Investitora i Trejdera u okviru projekta "Sinhronizovana trgovina", moguće je da na jedan trgovinski račun sa statusom Investitor bude priključen samo jedan trgovinski račun sa statusom Trejder. Ukoliko želite da kreirate portfolio kroz saradnju sa više Trejdera istovremeno, potrebno je da otvorite odgovarajući broj računa Investitora, a zatim da ih pojedinačno povežete.
 • Šta je račun Trejdera?

  Račun Trejdera - to je specijalni račun koji je registrovan u projektu "Sinhronizovana trgovina" kod kompanije TeleTrade i dat na korišćenje Trejderu.

 • Koliko iznosi minimalni početni kapital Trejdera?

  U cilju zaštite interesa Investitora, iznos ličnih sredstava na računu Trejdera ne može biti manji od 300 USD.

 • Kako otvoriti račun Trejdera u kompaniji TeleTrade?

  Za otvaranje računa i njegove pripreme za upotrebu potrebno je:

  • Izvršiti otvaranje Lične stranice, a zatim i otvaranje trgovinskog računa u kompaniji TeleTrade.
  • Na račun deponovati ne manje od 2 000 USD ličnih sredstava.
  • U odeljku "Investicije" izabrati opciju "Sinhronizovana trgovina".
  • Registrovati trgovinski račun u svojstvu Trejdera pritiskom na odgovarajuća polja.
  • Popuniti profil Trejdera i profil Računa.
 • Kako se izračunava profitabilnost Trejdera?

  Profitabilnost Trejdera se izračunava na osnovu svakodnovne promene stanja na računu. Pri tome se ne uzimaju u obzir deponovanja dodatnih sredstava ili podizanje novca sa računa, već samo odnos profit/gubici. Time se u prvi plan stavlja samo rezultat trgovinskih operacija Trejdera.

 • Šta je volatilnost dnevnih prihoda?

  Volatilnost dnevnih prihoda - to je veličina koja uzima u obzir dnevno kolebanje ostvarenog profita u odnosu na prosečnu vrednost. Kolebanje prihoda označava rizik. Velika kolebanja - veliki rizik.

 • Šta je parametar rizika?

  Rizik - to je normativni pokazatelj oscilacija dnevnog prihoda u poslednjih 14 trgovinskih dana. Ako je taj parametar visok (5), znači da Trejder dopušta sebi visoka kolebanja prihoda što je karakteristično za agresivne strategije trgovanja. Niski pokazatelj (1) znači da Trejder koristi konzervativnu strategiju u svom nastupu na finansijskom tržištu.

 • Šta je gubitak?

  Tekući gubitak - to je trenutno stanje na trgovinskom računu (prihod) u odnosu na istorijski maksimum po ostvarenom profitu. Pokazuje "gde se Trejder trenutno nalazi" u odnosu na njegov najbolji rezultat iz prošlosti.

  Maksimalni gubitak - vrednost koja karakteriše maksimalni pad prihoda koji je zabeležen u celoj istoriji trgovanja Trejdera i izražen u odnosu na prethodni lokalni maksimum.

 • Šta je faktor obnove?

  Faktor obnove - brojčana karakteristika kojom se meri rezultat trejdera i računa se kao odnos tekućih prihoda i maksimalnog gubitka. Ovaj odnos pokazuje za koliko je ostvarni profit veći od najvećeg zabeleženog gubitka. Pri poređenju rezultata dva trejdera sa jednakim prihodima, bolje je rangiran onaj sa većim faktorom obnove tj. sa manjim gubicima.

 • Šta je Šarpov koeficijent?

  Šarpov koeficijent - brojčana karakteristika kojom se meri ostvareni rezultat Trejdera i računa se kao odnos prihoda i volatilnosti (kolebanja) prihoda. Kolebanje prihoda predstavlja rizik. Velika kolebanja znače da je rizik veliki i u tim slučajevima ostvareni prihod treba da bude veliki. U poređenju rezultata dva trejdera sa jednakim prihodima, bolje je rangiran onaj kod koga je rizik manji.

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, TeleTrade koristi kolačiće. Nastavkom pregleda sajta teletrade-dj.rs. slažete se sa korišćenjem kolačića. Ukoliko se ne slažete, možete promeniti podešavanja u vašem pretraživaču.

 • © 2000-2020. Sva prava zadržana.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  Sve informacije koje su objavljene na ovom sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već imaju isključivo informativni karakter.

 • Učešće Kompanije TeleTrade u regulatornim telima. HK TeleTrade posebnu pažnju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tržištima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeđivanje maksimalnog konfora za rad našim klijentima u zemlji.

  TeleTrade je jedan od osnivača regulatorne neprofitne organizacije, poznate pod nazivom „Regulatorni centar za berzanske instrumente i tehnologiju“, a takođe je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

 • Upozorenje o rizicima. Trgovina na finansijskim tržištima (posebno tzv. marginalna trgovina) pruža velike mogućnosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogućnost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. Dakle, pre nego što se upustite u donošenje konkretnih investicionih odluka, trebate pažljivo razmotriti prihvatljivost takvih trgovinskih operacija sa stanovišta raspoloživih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete.

 • Politika privatnosti.
  Upotreba podataka: za potpuno ili delimično korišćenje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korišćenje materijala putem interneta je dozvoljeno isključivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj.rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen.

  Sva pitanja vezana za korišćenje materijala objavljenih na našem sajtu možete postaviti PR službi Kompanije TeleTrade.

 • bankarski
  transferi

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Poveži se sa nama
Zakaži
uzvratni poziv
Gore