ŠTA JE TELETRADE INVEST?

Iz ugla Investitora TeleTrade Invest je prilika za stvaranjem profita uz pomoć znanja i iskustva aktivnih trejdera – klijenata kompanije TeleTrade i njenih poslovnih partnera. Usluga TeleTrade Invest vam omogućava da ne morate sami da smišljate i otvarate pozicije, već da jednostavno prekopirate trgovinske operacije trejdera koje odaberete tj. od onih koji su se već dokazali kao uspešni u tom poslu. Upravo je to razlog zašto TeleTrade Invest ne zahteva posebno obrazovanje i veštine. Sem toga, upravljanje ovakvim tipom računa ne oduzima puno vremena.
Operacije se kopiraju automatski, u realnom vremenu. Zbog toga niste prinuđeni da donosite trgovinske odluke za svaku operaciju ponaosob. Međutim, ukoliko vam se neka ideja odabranog trejdera ne bude svidela, vi možete stopirati operaciju u svakom trenutku. Na taj način vi zadržavate potpunu kontrolu nad svojim novcem.

Za trejdere TeleTrade Invest predstavlja priliku za ostvarivanjem dodatne zarade u vidu provizije koju plaćaju Investitori za usluge kopiranja trgovinskih operacija sa računa trejdera. Što je bolji položaj trejdera na Rang listi, to je veći broj investitora koji se mogu povezati sa trejderom tj. sa njegovim računom, a samim tim je veća i potencijalna dobit na ime provizija.

Prednosti

  • Pouzdanost Kako bi učestvovali u programu TeleTrade Invest kao Trejder, trejderi moraju da ispune odgovarajuće uslove u pogledu dokazane uspešnosti u poslu u dužem vremenskom periodu i kroz praktičnu demonstraciju svojih kompetencija.
  • Kontrola Možete kopirati trgovinske operacije trejdera u potpuno automatskom modu. Takođe, bićete u mogućnosti da prekinete ili nastavite saradnju sa bilo kojim trejderom kog ste odabrali i to u bilo kom trenutku.
  • Obuka Učite analizirajući trgovinske operacije Trejdera i povećajte ispravnost sopstvenih odluka. Pripremite se da započnete da trgujete samostalno.
PREDNOSTI TELETRADE INVEST ZA INVESTITORE Prilika za ostvarivanje pasivnog prihoda.

Kopiranje operacija sa računa trejdera na vaš račun se odvija automatski, tako da vam nisu potrebna usko specijalizovana znanja o finansijskim tržištima i veštine trgovanja. Nije potrebno da neprestano pratite dešavanja na tržištu. Potrebno je da samo pogledate Listu trejdera i odaberete onog koji vam najviše odgovara - jednog ili više njih. Ukoliko želite, možete pratiti na monitoru kako vaš profit raste.

Mogućnost kombinovanja više različitih Trejdera i njihovih strategija sa vašom ličnom strategijom za trgovanje.

Uz pomoć TeleTrade Invest usluge, možete da kombinujete rezultate Trejdera koji koriste različite strategije. Ovom taktikom ćete osigurati stabilnije finansijske performanse. TeleTrade Invest takođe omogućava Investitorima da uporedo sa kopiranjem pozicija sa računa trejdera i oni aktivno trguju preko istog trgovinskog računa.

Kontrolišite sopstvena sredstva.

U okviru TeleTrade Invest usluge, Investitori ne vrše transfer svog novca na račun treće strane već su stalno u prilici da kontrolišu svoj trgovinski račun i ponište bilo koju kopiranu operaciju i prekinu kopiranje u svakom trenutku.

Prilika da učite od iskusnih trejdera.

Nadgledajući rad jednog ili više Trejdera, moći ćete da učite i dodatno usavršavate svoju ličnu strategiju za trgovanje koju možete upotrebiti na svom računu kad god to poželite, čak i paraleleno sa kopiranjem operacija.

ODABERITE TREJDERA SA RANG LISTE

Rang lista trejdera je izrađena na osnovu jedinstvenog kriterijuma i ažurira se svakodnevno. Pozicija u vrhu tabele je rezervisana za najaktivnije trejdere koji imaju maksimalni povrađaj uloženih sredstava. Što je pozicija na tabeli (rang listi) bolja, to je veća uspešnost kopiranih operacija. Svaki investitor ima priliku da se bolje upozna sa profilom svakog trejdera: dodatni filteri i podešavanja vam omogućavaju da pronađete sve neophodne informacije i napravite listu prioriteta kada su u pitanju parametri na osnovu kojih vršite odabir trejdera sa kojima ćete sarađivati (rezultat, prinos tokom određenog perioda, aktivnost, instrumenti kojima trguje itd.) i sve to bez upotrebe kompleksnih formula i izračunavanja.

ŠTA JE PROVIZIJA TREJDERA?

Nakon što izaberete Trejdera, potrebno je da obratite pažnju ne samo na Rang listu već i na visinu provizije koju trejder zahteva za sebe kao uslov kopiranje pozicija tj. za parcijalnu upotrebu strategije Trejdera. Trejder ima pravo da menja visinu provizije. Visina provizije je dostupan podatak i može se pronaći u Profilu svakog trejdera na Rang listi, kao i na Ličnoj stranici investitora (Investor Client Login) ako je kopiranje aktivirano.

POSTAVI PITANJE