Politika čuvanja poverljivih podataka o klijentima

Politika čuvanja poverljivih podataka o klijentima

Kompanija TeleTRADE posvećuje veliku pažnju zaštiti privatnosti i tajnosti podataka svojih klijenata, uključujući i sve povezane informacije o finansijskom poslovanju.

Mi koristimo naprednu bezbedonosnu tehnologiju, što značajno unapređuje poverljivost dobijenih informacija i našim klijentima pruža visoku pouzdanost pri radu sa finansijskim instrumentima.

To podrazumeva zaštitu ličnih podataka naših klijenata, npr. kontakt podaci koji se direktno navode u zahtevu za otvaranje računa, ili prilikom prijave za učešće u nekom od mnogobrojnih akcija kompanije (promocije, bonusi, takmičenja itd.).

Dobijeni podaci se isključivo koriste za komunikaciju sa klijentom i apsolutno su nedostupni trećim licima, osim ako nije drugačije propisano zakonom, kao i u sledećim slučajevima:

  • Kompanija može da ustupi podatke agentima ili trećim licima koji obavljaju poslove u cilju ispunjenja obaveza prema Klijentu, a na osnovu Ugovora sklopljenog sa Kompanijom.
  • Kompanija ima pravo korišćenja tzv. “Cookies“ tehnologije, koja ne sadrži poverljive informacije i ne predstavlja prosleđivanje informacija trećim licima.
  • Informacija o IP-adresi Klijenta se ne koristi u cilju identifikacije, ali Kompanija zadržava pravo na posedovanje i čuvanje date informacije.
  • Ukoliko Klijent objavi podatke na sajtu Kompanije u formi koja je dostupna široj javnosti, to čini isključivo na sopstvenu odgovornost.
  • Kompanija ne snosi odgovornost za posledice u slučaju da Klijent svoje lične podatke (korisničko ime, pristupnu šifru i sl.) ustupi trećem licu.

Komanija TeleTRADE koristi dobijene kontakt podatke u cilju ispunjenja svojih obaveza prema Klijentu, radi potrebe analiza i procene svojih poslovnih aktivnosti i rada sajta, kao i radi identifikacije pobednika akcija, konkursa i nagradnih igri, organizovanih od strane Kompanije.

Kompanija TeleTRADE može da koristi lične podatke svojih klijenata, dobijenih legalnim putem, kako bi im dostavljala reklamno-informativni materijal.