Kako da zaradite na Forex tržištu

Glavni izvor zarade na međunarodnom deviznom tržištu Forex leži u kursnim razlikama valuta. Mehanizam trgovine je krajnje jednostavan. Na primer, kupili ste 1 evro za 1,2 dolara, a zatim sačekali da vrednost evra poraste toliko da za 1 evro možete dobiti 1,3 dolara. Tada ste prodali 1 evro za 1,3 dolara. Time ste zaradili 0,1 dolar.

Zaradu je moguće ostvariti ne samo kada vrednost valute raste, već i kada ona opada. Naravno, prethodni primer predstavlja samo ilustraciju, dok se u stvarnosti trgovina obavlja u mnogo većem obimu. Proporcionalno sa rastom obima trgovine, raste i ostvarena dobit.

DA BI ZARADIO NOVAC NA DEVIZNOM TRŽIŠTU TREJDER MORA DA:

ZNA DA ANALIZIRA TRŽIŠTE

Osnovu fundamentalne analize tržišta čini reakcija valuta na različita makroekonomska dešavanja kao što su:

  • Objavljivanje statističkih podataka koji odražavaju trenutno stanje u privredi zemalja čije su valute predmet trgovanja na deviznom tržištu Forex;
  • Izjave predstavnika državnih vlasti;
  • Izjave rukovodilaca centralnih banaka;
  • Ekonomske vesti, itd.

U osnovi tehničke analize leže tri aksioma:

  • Apsolutno sve utiče na kretanje cena..
  • Istorija se ponavlja.
  • Cene na tržištu se kreću usmereno (postoji trend kretanja).

Ova pravila se odražavaju na formiranje grafikona koji prikazuju kretanje deviznih kurseva za različite vremenske periode. Analizom grafikona zapravo se analiziraju cenovna kretanja u željenim vremenskim okvirima, a u duhu iznetih aksioma, sa ciljem što bolje prognoze budućeg kretanja.

Po pravilu, trejderi prognoziraju kretanje cena u periodu od nekoliko sati do nekoliko dana. To su tzv. kratkoročne prognoze koje se koriste za obavljanje profitabilnih trgovinskih operacija. Dakle, onaj ko želi da zaradi u trgovini na deviznom tržištu, nije u obavezi da zna koliko će određena valuta vredeti za mesec dana ili na kraju godine. Uzgred, mnogo je teže napraviti prognozu za naredni mesec nego za naredni dan. Međutim, uz pravilan pristup, upotreba dugoročne strategije trgovanja na Forex tržištu može umnogome pomoći da se ostvari respektabilan profit.

KAKO PRAVILNO IZABRATI TRENUTAK ULASKA I IZLASKA IZ POZICIJE

Trejder koji želi da ostvari profit trgujući na Forex tržištu, mora da bude u stanju da predvidi svaku promenu kursa i na osnovu toga da izabere pravi trenutak za otvaranje pozicije tj. za početak trgovinske operacije. Na primer, trejder može da izvrši odličnu analizu tržišta i na osnovu toga da da solidnu prognozu budućeg kretanja, ali da to ne isprati otvaranjem pozicije u pravom trenutku. Recimo, trejder je prognozirao rast cene određene valute na kratkoročnom planu, ali je zakasnio sa otvaranjem pozicije tj. kupovinu je obavio kada se cena nalazila na samom vrhuncu, nakon čega je usledio njen pad. Kao rezultat takve trgovinske operacije, trejder će imati gubitak. Dakle, vrlo je važno „ne propustiti pravi trenutak“ za otvaranje pozicije.

POŠTOVATI PRAVILA UPRAVLJANJA KAPITALOM (MONEY MENAGMENT)

Svakom trejderu je veoma važno da izgradi sistem zaštite od rizika koji će uključivati sva pravila upravljanja kapitalom. Kada je sistem zaštite pravilno ustrojen, rizik je sveden na minimum i trejder će ostvarivati stabilne prihode.

ДMeđutim, za pravilnu zaštitu od rizika je neophodno imati jake živce. Na tržištu se često donose odluke pod jakim uticajem emocija, što na kraju može dovesti do velikih gubitaka.

Poštovanje osnovnih pravila trgovine pruža 60% garancije da će trejder ostvariti dobit u trgovini na deviznom tržištu. Visina dobitka zavisi od umeća svakog trejdera ponaosob, od njegove uspešnosti u analizi tržišta, kreiranju prognoza i strategije trgovanja. Pomoć u razumevanju Forex tržišta, kao i u razradi sopstvene strategije za trgovanje, možete dobiti od stručnih konsultanata kompanije TeleTrade.

Želite da saznate više o ovome?
Prijavite se za obuku u našoj kompaniji!

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka