Koliko novca se može zaradati na Forex-u

Ukoliko se tokom trgovine na deviznom tržištu trejder pridržava svih pravila upravljanja kapitalom, njegova prosečna zarada se kreće u rasponu od 2-5% do 80-100% od visine depozita na mesečnom nivou. Velika širina raspona je uslovljena specifičnostima pojedinih trejdera, njihovih navika, veština, izbora strategije, kao i konkretnih tržišnih uslova.

FAKTORI KOJI UTIČU NA VISINU PROFITA:

Situacija na tržištu

Jasno izražena i predvidiva kretanja cena valuta javljuju se sa određenim pravilnostima, što je povezano sa:

  • Intenziviranjem pojava povoljnih situacija za trgovanje.

    Ponekad, povoljni trenuci za otvaranje pozicija se mogu javiti i nekoliko puta dnevno, dok je nekad potrebno čekati po nedelju dana da bi se stvorile 1-2 povoljne prilike.

  • Obimom i brzinom rasta ili pada cena.

    Na primer, trgovinska operacija koja je realizovana na najbolji mogući način (otvaranje i zatvaranje pozicije je obavljeno u idealnom trenutku) može doneti u jednom slučaju $500, a u drugom recimo $2000, što isključivo zavisi od trenutnih tržišnih uslova.

Veličinom depozita

Visina profita direktno zavisi od razmera depozita. Ukoliko je depozit mali, tada je trejder prinuđen da koristi opreznije taktikama trgovanja, što će sigurno dovesti do toga da on propisti da realizuje mnoge potencijalno profitabilne trgovinske operacije. Sa druge strane, ako trejder ima veću količinu sredstava na računu, biće u prilici da najpouzdanije trgovinske operacije obavlja u većem obimu, dok one rizičnije realizuje sa minimalnim učešćem. Ovakav pristup obezbeđuje da se visina prihoda podigne na viši nivo.

Stepenom prihvatljivosti rizika u strategiji za trgovanje

Visina ostvarenog profita zavisi od načina na koji smo ograničili potencijalne gubitke. Rizik uvek postoji, samo treba postaviti jasnu granicu između prihvatljivog i neprihvatljivog rizika. Tu granicu postavlja sam trejder, a gde će se ona naći, to zavisi od veličine depozita i lične finansijske situacije samog trejdera. Ukoliko trejder obavlja trgovinske operacije za račun investitora, onda po pravilu, o visini prihvatljivog rizika odlučuje investitor.

Želite da saznate više o ovome?
Prijavite se za obuku u našoj kompaniji!

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka