Ko su Forex brokeri?

Brokeri – to su kompanije koje svojim klijentima omogućuju pristup trgovini na finansijskim tržištima. Jedna od najnaprednijih kompanija-brokera je kompanija TeleTrade, koja svojim klijentima pruža mogućnost trgovanja širokim spektrom aktive: valute, sirovine, akcije, hartije od vrednosti, CFD-ugovori..

NA KOJI NAČIN FOREX BROKERI OBEZBEĐUJU PRISTUP TRGOVINI?

Kako biste Vi mogli da trgujete na finansijskim tržištima, potrebno je da imate tri stvari: računar, pristup internetu i specijalni program - platformu za trgovanje. Taj specijalni program Vam obezbeđuje broker sa kojim ste se odlučili da sarađujete.

Postoji više takvih programa, dok kompanija TeleTrade koristi jedan od najboljih i najrasprostranjenijih – platformu za trgovanje „MetaTrader“. Ova platforma se koristi duži niz godina, stalno se usavršava i dograđuje, te se može oceniti kao vrlo pouzdan i popularan alat.

Obim trgovinske operacije na finansijskim tržištima izražava se u lotovima. Jedan „lot“ predstavlja 100 hiljada osnovnih jedinica. Osnovna jedinica u valutnom paru, to je valuta za koju prodajemo ili kupujemo drugu valutu. Na primer, u valutnim parovima gde kao jedna od valuta figurira američki dolar, u tom slučaju po pravilu on predstavlja osnovnu ili baznu jedinicu.

Marginalna trgovina je takav vid trgovine gde se klijentu omogućuje da trguje celim lotovima, npr. stotinama hiljada dolara, uz minimalan početni ulog, koji je daleko manji od vrednosti jednog lota.

KAKO FOREX BROKERI ZARAĐUJU?

Glavni izvor prihoda brokera je tzv. „spred“. Spred predstavlja naknadu koju klijent plaća brokeru zbog usluge koja mu je omogućena, a to je prilika da trguje na međunarodnom deviznom tržištu i to sa mnogo većim sumama novca (celim lotovima) od one koje realno poseduje. Naplata spreda se realizuje prilikom svake trgovinske operacije klijenta, kroz razliku između kupovnog ili prodajnog kursa valute koja je predmet trgovine. Forex brokeri dakle, predstavljaju posrednike između klijenta i tržišta čiji je interes da klijenti obavljaju što veći broj trgovinskih operacija, jer će na taj način i njihova dobit biti veća.

KAKO IZABRATI FOREX BROKERA?

Uspeh u trgovini na finansijskim tržištima u značajnoj meri zavisi od izbora brokera i njegovih uslova koje predlaže klijentu. Kako biste rizik sveli na minimum, predlažemo Vam da izaberete veliku kompaniju koja ima značajan staž u radu na finansijskim tržištima, dobru reputaciju i mnoštvo klijenata.

Želite da saznate više o ovome?
Prijavite se za obuku u našoj kompaniji!

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka