Kako zaraditi novac na finansijskom tržištu

TeleTrade Group - priznati lider u oblasti konsaltinga i obuke u trgovini na finansijskim tržištima. Trgovina sa nama vam daje mogućnost da ostvarite visoke prihode bez obzira na vladajuće ekonomske prilike.

 

U ovom odeljku saznaćete šta su to finansijska tržišta i CFD

Odeljak je koncipiran tako da bude od najveće pomoći ljudima koji žele da se upoznaju sa zanimljivim i uzbudljivim svetom finansija.

Materijal za obuku, kroz odgovarajuće grafikone i analize, će vam:

 • pokazati, kako i koliko ste mogli zaraditi u protekloj nedelji;
 • objasniti na koji način fundamentalni faktori utiču na promenu cena različite aktive;
 • pomoći da savladate osnove analize tržišta.

Naučićemo vas da samostalno obavljate trgovinske operacije na finansijskim tržištima i da u tom trgovanju zaradite novac.

Informacije koje možete naći u ovom odeljku, omogućiće vam da načinite prve korake u svetu finansijskih tržišta.

Ukoliko želite da saznate više, da razumete kako tržišta funkcionišu i kako se na njima može zaraditi, naši kursevi obuke su pravo rešenje za vas.

Na obuci će iskusni trejderi podeliti svoje znanje sa vama i objasniće vam:

 • kako su organizovana finansijska tržišta;
 • kako se realizuju trgovinske operacije;
 • kako trgovinom ostvariti profit;
 • kako se zaštititi od gubitaka za vreme trgovanja;
 • kako prognozirati tržišna kretanja.

Obuku možete pohađati putem učenja na daljinu ili u najbližem predstavništvu kompanije TeleTrade. .

detalnije

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka

ŠTA DONOSI NOVAC NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

Cene različitih finansijskih instrumenata uslovljene su mnogobrojnim fundamentalnim faktorima koje možemo svrstati u nekoliko grupa. Da bi vaša trgovina bila profitabilna, neophodno je da razumete na koji način ti faktori utiču na promenu cena, i da na osnovu analize tih uticaja formirate prognozu budućih kretanja. Dalje, kroz nekoliko realnih primera videćete kako ta analiza izgleda.

Fundamentalni faktori koji utiču na finansijska tržišta:

 • Finansijski faktori
 • Politički faktori i novosti od značaja
 • Opšti ekonomski faktori
 • Prirodne nepogode i katastrofe

VALUTA

VALUTA – finansijski instrument čija se vrednost na tržištu neprestano menja. Ove promene su takve da omogućavaju da se za relativno kratko vreme ostvari velika dobit. Tržište valuta (devizno tržište) je najveće i najlikvidnije finansijsko tržište na svetu. Devizno tržište ne može doživeti slom, što nije slučaj sa tržištima kapitala (berzama), jer pad vrednosti jedne valute izaziva rast druge. Zarada na razlici kurseva se može ostvariti bez obzira da li cena valute raste ili opada. Čak i u kriznim vremenima možete pronaći određeni valutni par na kome se najlakše može zaraditi.

ZLATO

ZLATO – to je tzv. zaštitni instrument koji pogoduje konzervativnim ulagačima. Ako novac uložite u zlato, možete računati da ćete sačuvati njegovu vrednost u dužem vremenskom periodu. Obično je cena zlata stabilna na dugoročnom planu. Gotovo po pravilu, kada na drugim tržištima vlada neizvesnost, investitori tada značajno povećaju potražnju za zlatom, pa i njegova cena postaje nestabilna. U tim situacijama je najbolje trgovati CFD ugovorima na zlato, jer imate mogućnost da ostvarite dobit kako u slučaju rasta, tako i u slučaju pada cene zlata.

NAFTA

NAFTA – to je pre svega sirovina za kojom vlada stalna potražnja, jer se koristi kao energent. Rezerve nafte u svetu su ograničene. Cena nafte na svetskom tržištu zavisi od trenutne ponude i potražnje, na šta veliki uticaj imaju političke okolnosti. Zemlje - najveći svetski proizvođači nafte regulišu cenu nafte i održavaju je u određenim granicama. Na primer, u slučaju smanjenja potražnje, one smanjuju ukupnu proizvodnju i na taj način održavaju cenu. Na osnovu ovih čijnenica možemo zaključiti da je nafta aktiva koja je pogodna za dugoročne investicije. Međutim, naftom se može trgovati i ostvariti profit i na kratkoročnom planu. Pogotovo ako se trguje fjučersima nafte kroz CFD ugovore. U tom slučaju se može ostvariti dobit bez obzira da li cena bazne aktive tj. nafte raste ili opada.

AKCIJE

AKCIJE – to je klasični finansijski instrument koji je uvek bio interesantan krupnim investitorima koji žele da ostvare profit na račun razvoja preduzeća i rasta njegove tržišne vrednosti. Na berzama se kotiraju akcije velikog broja kompanija. Kako biste zaradili u trgovini akcijama, potrebno je da pratite makroekonomske prilike, korporativne novosti i da pravilno tumačite finansijske izveštaje. Glavni nedostatak trgovine akcijama je visoka početna suma za ulazak na berzu (oko $25000).

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka