Trgovina bez rizika. Kompenzacija gubitaka!

Da li želiš da podigneš trgovanje na viši nivo? Iskoristi prednosti ove ekskluzivne Kampanje!

5000$* za pokrivanje rizika na realnom trgovinskom računu!

Teletrade obezbeđuje pokriće od rizika trgovanja u periodu od 30 dana od dana kada klijent započne svoje učešće u Kampanji. Klijent može kompenzovati novčane gubitke na svom trgovinskom računu tokom trajanja Kampanje.

Kompenzacija za nastale gubitke biće uplaćena na trgovinski račun klijenta na kraju perioda od 30 dana. Uplaćena sredstva na ime kompenzacije se mogu koristiti za dalju trgovinu ili se mogu podići sa računa u bilo kom trenutku!

Maksimalni iznos kompenzacije je ograničen na 5000$ odnosno na NE VIŠE od 30% VISINE DEPOZITA tokom CELOG PERIODA TRAJANJA KAMAPANJE.

*Molimo Vas da pročitate Pravila i uslove.

Pređi na viši nivo realne trgovine!

Pokrij rizike odmah!

Prijavi se odmah

Kompenzacija gubitaka