Pretraga

Talasna analiza

Talasna analiza Forex tržišta se drugačije naziva talasnim principom Eliota i predstavlja zbir raznovrsnih alata tehničke analize kojima se cenovno kretanje prikazuje po analogiji sa morskim talasima. Jednostavno, svako dejstvo ima svoje protivdejstvo. Osnovi postulat talasne analize Forex tržišta govori o tome da svako cenovno kretanje možemo identifikovati po pripadnosi u dve osnovne grupe talasa:

 • 1. Impulsi – oni pokreću cenu bilo naviše ili naniže i imaju svoju brojčanu oznaku;
 • 2. Korekcije – to su talasi koji predstavljaju protivdejstvo tj. odgovor na postojeće impulse i imaju svoju slovnu oznaku.

Impulsi i korekcije se naizmenično smenjuju. Na primer, imamo impuls koga čine pet talasa, pri čemu su talasi 1, 3 i 5 pravi talasi tj. čine glavni tok – smer (silazni ili uzlazni) dok talasi 2 i 4 prestavljaju korekciju.

Na grafikonu koji je niže prikazan, vidimo postojanje silaznog impulsa. Talasi 1, 3 i 5 su pokretači, a 2 i 4 su usmereni protiv trenda tj. predstavljaju korekciju. Ključno pravilo impulsa jeste pretpostavka da talas 2 ne može preseći talas 1, a talas 4 ne može biti veći od talasa 3. Izuzetak su dijagonalni trouglovi i klinovi, kada se talasi međusobno seku. Ako posmatramo sve talase pokretače, talas 3 ne može biti najkraći. Nakon završetka impulsa sledi novi impuls ili korekcija, ali u suprotnu stranu. Na grafikonu možete videti da nakon završetka silaznog impulsa počinje uzlazni.

Talasna analiza kao instrument za profesionalnu prognozu tržištnih kretanja ima značajan potencijal. Kao primer može poslužiti već pomenuti klin. Klin se uvek javlja kao prvi talas impulsa. Nakon njegovog formiranja počinje izraženo cenovno kretanje u pravcu formiranog klina. Takav razvoj situacije je prikazan na grafikonu ispod. Takođe je lepo prikazan i presek talasa.

Za razliku od drugih vrsta impulsnih talasa, korekcioni talasi su značajno veći. Prost primer korektivnog talasa je tzv. cik-cak talas, koji se uvek sastoji iz tri talasa. Prosti cik-cak se najčešće javlja kao drugi talas impulsa. To nam daje za pravo da pretpostavimo da će sa završetkom prostog cik-cak talasa biti nastavljeno kretanje u pravcu trenda. Takva situacija je prikazana na prvom grafikonu na kome smo se upoznali sa pojmom impulsa. Cik-cak je tu formiran kao talas br.2 i njegovim završetkom se nastavlja kretanje u pravcu trenda. Prosti cik-cak talas predstavlja osnovnu informaciju o složenim korektivnim formama. Dvostruki cik-cak se sastoji iz dva prosta, a trostruki cik-cak iz tri prosta cik-cak talasa. Takvi složeni korektivni modeli predstavljaju duboku korekciju koja se javlja nakon snažnog impulsnog kretanja. U takvim situacijama prosti cik-cak neće biti dovoljan. Na primer, na grafiku je prikazan dvostruki cik-cak koji je obrazovan u 4 talasu i označen je slovima W, X i Y.

Složeni korektivni modeli predstavljaju se takođe i u vidu horizontalnih i nagnutih trouglova. Glavna osobina ovog modela jeste mesto pretposlednjeg talasa u impulsu. Nakon toga, impulsno kretanje ulazi u svoju završnu fazu i za očekivati je skorašnju promenu trenda.

Na kraju treba dodati da je navedeni motod analize veoma interesantan, ali treba voditi računa o tome da u njegovom korišćenju za razliku od jednostavnih metoda analize ima dosta mesta (za donošenje odluka) na kojima subjektivnost trgovca dolazi do izražaja, pa je često trejderu teško da pravilno proceni situaciju i donese ispravnu krajnju odluku.

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, TeleTrade koristi kolačiće. Nastavkom pregleda sajta teletrade-dj.rs. slažete se sa korišćenjem kolačića. Ukoliko se ne slažete, možete promeniti podešavanja u vašem pretraživaču.

 • © 2000-2019. Sva prava zadržana.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  Sve informacije koje su objavljene na ovom sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već imaju isključivo informativni karakter.

 • Učešće Kompanije TeleTrade u regulatornim telima. HK TeleTrade posebnu pažnju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tržištima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeđivanje maksimalnog konfora za rad našim klijentima u zemlji.

  TeleTrade je jedan od osnivača regulatorne neprofitne organizacije, poznate pod nazivom „Regulatorni centar za berzanske instrumente i tehnologiju“, a takođe je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

 • Upozorenje o rizicima. Trgovina na finansijskim tržištima (posebno tzv. marginalna trgovina) pruža velike mogućnosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogućnost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. Dakle, pre nego što se upustite u donošenje konkretnih investicionih odluka, trebate pažljivo razmotriti prihvatljivost takvih trgovinskih operacija sa stanovišta raspoloživih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete.

 • Politika privatnosti.
  Upotreba podataka: za potpuno ili delimično korišćenje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korišćenje materijala putem interneta je dozvoljeno isključivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj.rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen.

  Sva pitanja vezana za korišćenje materijala objavljenih na našem sajtu možete postaviti PR službi Kompanije TeleTrade.

 • bankarski
  transferi

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Poveži se sa nama
Zakaži
uzvratni poziv
Gore