Pretraga

Forex na linijama trenda

Subjektivnost mišljenja i «usvajanje željenog kretanja za stvarno kretanje» - je glavni problem za mnoge trejdere koji trguju na valutnom tržištu FOREX-a. Strategija trgovanja metodom «Sperandeo» omogućava povećanje objektivnosti tržišne procene prilikom postavljanja linija trendova i efikasniju upotrebu podataka analize kako bi se predvidele buduće promene na Forex tržištu.

Cilj sa kojim se gradi trend - to je grafički prikaz pravca kretanja cena i određivanje trenutaka u kojima se menja smer tekućeg trenda. Originalni i efikasni metod predložio je Victor Sperandeo.

Za objektivniju konstrukciju linija trendova, koristi se «korak-po-korak» metoda Viktora Sperandea. U vezi sa očiglednom jednostavnošću konstrukcije, metoda Sperandeo nazvana je «Promena trenda na jedan-dva-tri» (1-2-3 change of trend).

Postavljanje linija trenda na osnovu metoda Sparandeo

Linija padajućeg trenda spaja vrhove cena, tj. postoji silazni trend linije otpora. Linija rastućeg trenda povezuje cenovne minimume, ili imamo uzlazno kretanje linije podrške. U skladu sa osnovnom definicijom, linija trenda mora proći kroz najmanje 2 maksimuma ili 2 minimuma. Trejder zapada u probleme kada treba da odluči koji su to minimumi i maksimumi kroz koje treba da povuče liniju trenda.

U skladu sa metodom Sperandeo, linija opadajućeg trenda mora povezati uzastopno opadajuće cenovne maksimume koji prethode najnižem minimumu razmatranog cenovnog kretanja. U skladu s tim, uzlaznu linija trenda treba da poveže sukcesivno rastuće minimume koji prethode najvišem maksimumu razmatranog cenovnog kretanja.

Koristeći Sparandeo tehniku postavke linija trendova:

Na slici su prikazane dve opcije za konstrukciju linija trendova po Sperandeo metodi. Linija trenda koja prolazi kroz tačke A i B, dobro je postavljena, jer je u tački B fiksni maksimum, koji prethodi najnižoj ceni (minimumu) silaznog kretanja na posmatranom vremenskom intervalu. Suprotno od toga, linija trnda koja prolazi kroz tačke A i C nije dobro postavljena, jer je tačka C kroz koju linija trenda prolazi, fiksirana mnogo kasnije u odnosu na najniži minimum na posmatranom vremenskom intervalu.

Promena trenda u skladu sa ovom metodom nastupa samo ako su ispunjena sledeća tri potrebna i dovoljna uslova:

 • Linija koja definiše pravac kretanja aktuelnog trenda mora da bude probijena (pogledaj tačku 1);
 • Cena na grafikonu treba da još jednom testira globalni maksimum i minimum, kao što je ilustrovano u tački 2;
 • Cena na grafikonu probija nivo koji odgovara lokalnom maksimumu ili minimumu koji prethodi ponovo formiranom (pri povratnom testiranju) dnu ili vrhu kao što je prikazano u tački 3.

Razmatrani primeri jasno pokazuju zašto je potrebno liniju trenda ustrojiti na ovaj način. Ako smo tokom naše analize postavili liniju trenda kao što je to na slici 1 (kroz tačke A i C), tada bi trenutak promene trenda bio već pola završen, a mi bismo dobiti samo upozorenje.

Sa druge strane, ukoliko se cena spustila još niže i u aprilu je formirala još niži minimum, u tom slučaju je bilo bolje koristiti liniju AC, jer bi u tom slučaju ona povezala maksimume koji prethode minimalnom kretanju cena.

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, TeleTrade koristi kolačiće. Nastavkom pregleda sajta teletrade-dj.rs. slažete se sa korišćenjem kolačića. Ukoliko se ne slažete, možete promeniti podešavanja u vašem pretraživaču.

 • © 2000-2019. Sva prava zadržana.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  Sve informacije koje su objavljene na ovom sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već imaju isključivo informativni karakter.

 • Učešće Kompanije TeleTrade u regulatornim telima. HK TeleTrade posebnu pažnju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tržištima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeđivanje maksimalnog konfora za rad našim klijentima u zemlji.

  TeleTrade je jedan od osnivača regulatorne neprofitne organizacije, poznate pod nazivom „Regulatorni centar za berzanske instrumente i tehnologiju“, a takođe je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

 • Upozorenje o rizicima. Trgovina na finansijskim tržištima (posebno tzv. marginalna trgovina) pruža velike mogućnosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogućnost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. Dakle, pre nego što se upustite u donošenje konkretnih investicionih odluka, trebate pažljivo razmotriti prihvatljivost takvih trgovinskih operacija sa stanovišta raspoloživih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete.

 • Politika privatnosti.
  Upotreba podataka: za potpuno ili delimično korišćenje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korišćenje materijala putem interneta je dozvoljeno isključivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj.rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen.

  Sva pitanja vezana za korišćenje materijala objavljenih na našem sajtu možete postaviti PR službi Kompanije TeleTrade.

 • bankarski
  transferi

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Poveži se sa nama
Zakaži
uzvratni poziv
Gore