Kurs „Finansijska tržišta: prvi koraci“

Azbuka finansijske pismenosti

Na talasima sveopšteg prisustva različitih finansijskih usluga, savremenom čoveku je prosto neophodno da upozna osnovne instrumente za uvećanje kapitala. Kompanija TeleTrade organizuje seminare na kojima pruža odgovore na pitanja koja se tiču osnova berzanske trgovine, ekonomije vodećih zemalja sveta, sposobnosti prognoziranja kretanja valutnih kurseva, vrednosti drugih oblika aktive itd.

Pažnja! Spisak tema u nekim državama/regionima može odstupati od navedenog.

PRIJAVA NA OBUKU

Besplatna obuka
 • Program seminara i predavanja

 • Tema 1. Uvod

  1. Osnovni podaci o kompaniji: njena istorija, pozicija na tržištu usluga, mreža filijala, partneri
  2. Pregled i podela svetskih finansijskih tržišta:
   tržište kapitala - berze (akcije, obveznice), robne berze, tržište plemenitih metala, tržište derivativa, devizno tržište
  3. Osnovne karakteristike deviznog tržišta, njegove specifičnosti i prednosti
   • međubankarsko vanberzansko tržište
   • spisak valutnih parova za trgovanje
   • celodnevna trgovina, sesije
   • učesnici na tržištu
   • apsolutni nivo likvidnosti
   • globalni karakter tržišta, sistem elektronske kotacije
   • puna ravnopravnost „bull“ i „bear“ pravaca
   • pozicije za kupovinu i prodaju (buy, sell)
   • kotiranje, lotovi, spred, svop
   • vrednost pipa
   • odsustvo provizije i razlike u ceni (klizanje)
   • sistem marginalne trgovine
 • Tema 2. Fundamentalna analiza

  1. Definicija.
  2. Osnovni faktori fundamentalne analize (primeri iz života)
  3. Ekonomski pokazatelji
  4. Primer trgovine na bazi novosti
  5. Kamatna stopa i banke
  6. Izjave političkih ličnosti
  7. Intervencije i značaj za izvoznike i uvoznike
  8. Principi trgovanja u programskom paketu MetaTrader
  9. Uslovi trgovine i obračun rezultata trgovinskih operacija (formule i primeri):
   • izračunavanje ostvarene dobiti za period od godinu dana ili za mesec dana na dugoročnom trendu
   • tehničke unutardnevne trgovinske operacije po trendu, ocena profitabilnosti. Obračun dobiti (primeri)
   • Stop Loss i Take Profit (principi postavljanja naredbi) i fiksiranje profita
   • Operacije po tržištu i odložene naredbe, njihove vrste
   • Metode za ograničavanje finansijskih rizika
 • Tema 3. Tehnička analiza

  1. Šta je to tehnička analiza, Dow postulati
  2. Tipovi grafikona, grafik-bar, sveće, linijski grafici, cik-cak grafikoni
  3. Oblasti podrške i otpora
  4. Trendovi, vrste trendova (bičji, medveđi i bočni trend)
  5. Pozicije po trendu postavljene od linije trenda i pri probijanju u stranu trenda
  6. Trgovanje u bočnom trendu
  7. Figure preokreta, figure produžetka trenda
  8. Kompjuterska analiza i osnovi za trgovanje
  9. Osnovni indikatori
  10. Fibonačijevi nivoi
  11. Upotreba svih vrsta analiza
 • Kurs praktične obuke na FOREX-u

  Trajanje kursa – 2 nedelje

  Pohađanje praktične obuke se preporučuje nakon savladanog kursa
  i ciklusa predavanja za početnike „Finansijska tržišta: prvi koraci“

  1. Upoznavanje sa terminalom za trgovanje.
  2. Dnevna analiza osnovnih valutnih parova.
  3. Izrada trgovinskih planova.
  4. Rad na demonstracionom računu.
  5. Diskusija o stvarnim situacijama na finansijskim tržištima: prošla i buduća kretanja, prognoze.
  6. Specifičnosti praktične primene metoda fundamentalne i tehničke analize, taktika za trgovanje u uslovima realnih cenovnih kretanja.
  7. Osnove kompjuterske analize:
   • oscilatori (RSI, MACD, Sochastic itd.)
   • indikatori trenda (srednja linija, DMI itd.)
 • Detaljan sadržaj kursa

  • Upoznavanje sa trgovinskim terminalom MetaTrader v4.00 ili v5.00 i njegovim mogućnostima. Spisak trgovinskih instrumenata (valutni parovi, zlato, fjučersi nafte, CFD akcija američkih kompanija i berzanskih indeksa), pregled istorije tržišnih kretanja osnovnih instrumenata. Primeri reakcije valutnih parova na ekonomske i političke novosti. Ustrojavanje koridora kretanja cena i cenovnih nivoa na grafikonima. Izrada zajedničkih prognoza. Obavljanje prvih trgovinskih operacija na demonstracionom računu u režimu realnog vremena uz pomoć konsultanta.
  • Trgovina na osnovu makroekonomskih fundamentalnih faktora, na osnovu primera jednog do dva pokazatelja sa spiska: podaci o zaposlenosti (Non-farm payrolls), spoljnotrgovinski bilans, infacija (CPI, PPI), BDP SAD, indeksi poslovne aktivnosti (američki ISM, ISM service, Michigan sentiment, Chicago PMI, немецкие IFO и ZEW), priliv inostranog kapitala (TICS), pokazatelji prodaje i potražnje. Samostalno obavljanje trgovinskih operacija na demonstracionom računu, u slučaju on-line objavljivanja pokazatelja.
  • Primeri kretanja u prošlosti i analiza trenutne situacije na finansijskim tržištima. Zavisnost ponašanja finansijskih tržišta i svetskih finansijskih berzi. Praktična povezanost između kretanja zlata, nafte i drugih tržišta. Primeri primene te zavisnosti u izvođenju realnih trgovinskih operacija. Samostalno obavljanje trgovinskih operacija u režimu on-line. Preliminarna analiza obavljenih operacija.
  • Detaljna analiza obavljenih trgovinskih operacija. Primena metoda tehničke analize u praksi i postavljanje osnovnih taktika za trgovanje. Samostalno trgovanje polaznika na bazi obrađenih primera i stečenog iskustva.
  • Psihološki aspekti trgovine. Važnost spoznavanja sopstvene ličnosti i ličnih reakcija za uspešno trgovanje. Razlika u psihološkom profilu amatera i profesionalnog učesnika na tržištu. Analiza dosadašnjeg učinka polaznika kursa u odnosu na plan i program nastave. Iznalaženje dodatnih rezervi za poboljšanje trgovanja (individualno). Samostalna trgovina polaznika.
  • Federalne Rezerve SAD. Evropska centralna banka. Banka Engleske, Banka Japana i centralne banke drugih država: uloga regulatornog tela u praksi, mehanizmi primarne emisije novca i monetarna politika. Kamatne stope banaka, njihov uticaj na kretanja na finansijskim tržištima. Regulacija otvorenih tržišta, emisija i otkup državnih obveznica i hipotekarnih hartija od vrednosti. Specifičnosti monetarne politike Federalnih rezervi i centralnih banaka, uticaj svetske finansijske krize na monetarnu politiku. Primeri tržišnih kretanja nakon objavljivanja zapisnika sa sastanka borda direktora Federalnih rezervi. Razvoj pogodne taktike za trgovanje u takvim slučajevima.
  • Samostalno trgovanje polaznika kursa. Osnovne greške trejdera – početnika. Testiranje sopstvenog trgovinskog sistema (TS). Ocena rezultata TS. Optimizacija strategije za trgovanje – navike uspešnih (trgovina bez gubitaka u dugoročnom periodu) trejdera.