Obuka u kancelariji TeleTrade-a

Pozivamo Vas da posetite najbliže predstavništvo kompanije TeleTrade i prijavite se za neki od mnogobrojnih kurseva. Glavna odlika naših programa obuke je njihova jednostavnost i dostupnost. U ličnoj komunikaciji sa nastavnikom dobićete odgovore na svako postavljeno pitanje.

Već prvog dana obuke dobićete ličnog konsultanta koji će:

 • pripremiti plan i program obuke uz optimalnu kombinaciju teorije i prakse;
 • vam pomoći da izgradite ličnu strategiju za trgovanje;
 • biti vaš savetnik u radu na finansijskim tržištima;
 • vas zaštiti od nepotrebnog rizika i naučiti kako da donosite prave odluke u trgovanju

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka

Kome je namenjena obuka u predstavništvima kompanije?

 • Onima koji više vole neposrednu komunikaciju sa konsultantom i predavačima.

 • Onima koji vole radnu atmosferu u učionici.

 • Onima koji su zainteresovani da dele i razmenjuju znanje sa drugim slušaocima.

Prednosti obuke u predstavništvima kompanije

Individualni pristup
Obuka u kompaniji TeleTrade ima individualni karakter. To nije samo lista zadataka koje treba izvršiti. Obuka je proces čiji raspored vi kreirate u saradnji sa konsultantom, uzimajući u obzir vaše trenutno znanje, kao i ciljeve koje želite dostići tokom obučavanja.

Lični konsultant
Vaš lični konsultant je tu da vam pruži podršku tokom celokupnog trajanja obuke, a nakon toga on postaje vaš pomoćnik i savetnik po svim pitanjima koja se tiču trgovine na finansijskim tržištima.

Prilika da osetite pravu atmosferu trgovine na tržištima
Odlučili ste da naučite da trgujete na finansijskim tržištima u kompaniji TeleTrade. To znači da ćete biti u prilici da osetite pravu atmosferu trgovanja i steknete praktično iskustvo. Tokom trajanja kursa vi možete zajedno sa drugim slušaocima da kreirate sopstvenu strategiju, da donosite najbolje moguće odluke u različitim situacijama tokom trgovanja. Celokupan proces obuke se sprovodi pod nadzorom iskusnih trejdera koji će vam u svakoj situaciji dati pravi savet i na realnim primerima pokazati šta u stvari treba da radite.

Prilika za razgovor sa najboljim trejderima
Pored redovnih časova obuke, bićete u prilici da paralelno prisustvujete master-časovima najboljih i najiskusnijih trejdera, koji žele da podele svoje znanje i iskustvo u trgovanju sa vama.

Proces obuke

Učenje u kompaniji TeleTrade je veoma zanimljivo i korisno. Programi obuke su tako napravljeni da predstavljaju optimalnu kombinaciju teorije i prakse.

Osnovni vidovi obuke u predstavništvima

 • Predavanja i seminari na kojima se može naučiti šta su to finansijska tržišta, kako ona funkcionišu i kako se može zaraditi u radu na njima.
 • Rad sa konsultantom će vam pomoći da dođete do odgovora na sva pitanja, da izradite vaš individualni raspored obuke, a konslultant će vam pružiti svu neophodnu pomoć u odabiru optimalne trgovinske strategije.
 • Praktičan rad, gde ćete trgovati na demo (može i na stvarnom) trgovinskom računu pod stalnim nadzorom vašeg konsultanta.
 • Tematski seminari koje organizuju i sprovode profesionalci posvećeni različitim aspektima trgovine na finansijskim tržištima.
 • Master-časovi, kojima rukovode uspešni trejderi koji su obučeni u korišćenju specijalnih alata i taktika u trgovanju, čija je efikasnost trgovine značajno povećana.
 • Rešavanje specijalnih zadataka čiji je cilj oslobađanje od psiholoških barijera, pružiće vam priliku da u potpunosti iskoristite sve svoje potencijale za uspešnu trgovinu na finansijskim tržištima.
 • Prikupljanje, selekcija i analitička obrada ekonomskih podataka, vesti i činjenica od strane najboljih trejdera kompanije.
 • Praktičan rad u grupi. Zajedno sa drugim polaznicima obuke, možete izgraditi sopstvenu strategiju za trgovanje, a zatim je testirati u praksi.

CENA OBUKE

Obuka koju sprovodimo u predstavništvima kompanije je potpuno besplatna i sastoji se iz 10 tema: 3 teorijska predavanja i 7 časova praktičnog rada. Trajanje dve nedelje. Sva potrebna literatura je obezbeđena. Za više informacija o naprednim kursevima, seminarima i radionicama, obratite se najbližem predstavništvu kompanije.

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka