Edukativni materijal

U datim tekstualnim i video materijalima nalaze se sve potrebne informacije za uspešno savladavanje trgovine na finansijskim tržištima.

TeleTrade preporučuje:


ZBIRKA LEKCIJA

Ova knjiga je kao osnovni udžbenik namenjena slušaocima kurseva obuke koje organizuje kompanija TeleTrade. U njoj je jednostavnim jezikom objašnjena upotreba najrasprostranjenijih metoda za tehničku, fundamentalnu i kompjutersku analizu međunarodnih finansijskih tržišta, sagledani su psihološki aspekti u praktičnoj trgovini na međunarodnom deviznom tržištu FOREX. Knjiga može biti zanimljivo i korisno štivo svima onima koji žele da poboljšaju finansijsku pismenost, da prouče mehanizme rada i funkcionisanja finansijskih tržišta, kao i da se osposobe za vršenje samostalnih analiza tržišta u cilju što uspešnijeg trgovanja.

Naručiti


Knjigu možete potražiti u najbližem predstavništvu kompanije TeleTrade, ili je naručiti na našem sajtu.
Cenu knjige saznaćete prilikom kupovine.

ZAKAZATI EDUKATIVNI MATERIJAL

Ako vaš grad nije na ovoj listi, izaberite najbliži grad. TeleTRADE menadžeri će Vas kontaktirati i informisati o najpogodnijoj opciji za saradnju.