Učešće kompanije TeleTrade u regulatornim telima

HK TeleTrade posebnu pažnju pridaje regulativi poslovanja na finansijskim tržištima. Mi smo zainteresovani za izradu visoko-kvalitetnog zakonskog okvira koji bi obezbedio maksimalne uslove za rad svim učesnicima na finansijskim tržištima koji posluju u našoj zemlji.

Kompanija TeleTrade je jedan od osnivača samoregulatorne neprofitne organizacije poznate pod nazivom „Regulatorni centar za vanberzanske finansijske instrumente i tehnologiju“, a takođe je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

ČLANSTVO HK TELETRADE U SRO «RCFIN»

Samoregulatorna neprofitna organizacija „Regulatorni centar za vanberzanske finansijske instrumente i tehnologiju“ (SRO „RCFIN“) – samoregulatorna organizacija u sferi finansijskih tržišta.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u sferi finansija, kompanija TeleTrade je prepoznala značaj zakonodavne regulative u oblasti finansijskih tržišta i postala jedan od glavnih inicijatora i učesnika u stvaranju SRO „RCFIN“. Glavni zadatak ove neprofitne organizacije je izrada zvaničnih standarda i pravila kojima se regulišu finansijska tržišta u cilju zaštite svih njihovih učesnika, a pre svega trejdera. Učesnici partnerstva su razvrstani po grupama na osnovu njihove osnovne delatnosti i pozdanosti.

HK TeleTrade je uključena u grupu A – pružaoci usluga na finansijskim tržištima koji ispunjavaju najviše standarde delatnosti i odnos soptvenog kapitala.

Članstvo u KROUFT

KROUFT – Komisija za regulisanje odnosa učesnika na finansijskim tržištima.

To je neprofitna organizacija koja ima za cilj da razvija usluge i reguliše odnose između učesnika na međunarodnim finansijskim tržištima.

Članovi KROUFT-a su najveći učesnici deviznog tržišta FOREX koji nastoje da pruže maksimalnu zaštitu privatnim investitorima i trejderima.

Kompanija TeleTrade je jedan od osnivača ove organizacije, što našim klijentima pruža garantovanu pravnu zaštitu njihove delatnosti.

KROUFT

Ciljevi KROUFT:

 • bezbedivanje uslova i koordinacija poslovanja ucesnika na medunarodnjim finansijskim trzištima;
 • pomoc u minimizaciji rizika za ucesnike svetskih finansijskih trzišta;
 • razvoj i promocija u primenjivanju pravila i standarda za obavljanje poslova na medunarodnim finansijskim trzištima, ukljucujuci principe poslovne etike, istinite i fer konkurencije, rešavanje sporova izmedu ucesnika finansijskih trzišta;
 • stvaranje osiguravajuceg fonda za klijente diling-centara - ucesnika KROUFT;
 • pomoc u organizaciji uslova za poboljšanje kvaliteta rada ucesnika na medunarodnim finansijskim trzištima;
 • doprinosi poboljšanju zakonodavnog i regulativnog okvira na medunarodnim finansijskim trzištima;
 • informaciono-analitička podrška u pružanju usluga i osnovnih principa rada na međunarodnim finansijskim tržištima;
 • istrazivanja tendencija i perspektiva razvoja medunarodnih finansijskih trzišta, uvodenje novih tehnologija.

Osnove poslovanja KROUFT:

 • rešavanje problema i nesporazuma izmedu ucesnika medunarodnih finansijskih trzišta;
 • sertifikacija ucesnika medunarodnih finansijskih trzišta; obezbedivanje uskladenosti sa obavezama ovlašcenih ucesnika na trzištu;
 • obezbeđenje ispunjavanja obaveza od strane učesnika na međunarodnim finansijskim tržištima.