Show news:


Ponovni rast rizične aktive

06 September 2016

Slabi rezultati sa američkog tržišta rada doveli su do promene odnosa snaga na finansijskim tržištima. Broj novootvorenih radnih mesta je za 151 hiljadu manji (u odnosu na prethodnih 275 hiljada uz prognozu od 180 hiljada). Stopa nezaposlenosti je ostala na 4,9% dok je tempo rasta zarada opao sa 0,3% na 0,1%. Povećanje referentne kamatne stope od strane Fed-a se i dalje odlaže. Rok je nepoznat. Stiče se utisak da je sam Fed osetio veliko olakšanje kada je našao valjan razlog da ne izvrši povećanje u septembru. Verovatnoća da će do povećanja kamatnih stopa doći tokom meseca je opala za dan sa 24% na 21%, dok za decembar te brojke iznose 44% odnosno 41%. To se odmah odrazilo na osnovnu aktivu. Indeks US dolara DX je opao sa 96 na 95,6 baznih poena. Međutim, kretanje je još uvek usko ograničeno. Sama činjenica da je nivo otpora na nivou 95 poena ostao nesavladan govori u prilog tome da će na kratkoročnom planu gotovo izvesno biti zadržan trenutni dijapazon kretanja indeksa dolara u nivou 95-96,2 bazna poena. Bar sve dok se ne pojave novi pokretači tržišta. Pohod naviše je trenutno isključen zbog loših rezultata na tržištu rada, dok je slabljenje valute neprihvatljivo za Fed u ovom trenutku.

Sa druge strane, vest o novom odlaganju povećanja referentne kamatne stope je radosno dočekana kod investitora koji su skloni "rizičnim" ulaganjima. Indeks VIX je ponovo opao ispod 12 indeksnih poena, što govori o visokoj sklonosti ka riziku.

U takvom ambijentu, cena nafte se pomerila sa lokalnog minimuma $45,3 /barel ka rejonu $47 za naftu tipa Brent. Cena je dobila podršku i sa ruske strane, kroz odsečno Putinovo "Da", na pitanje o svrsishodnosti zamrzavanja nivoa proizvodnje nafte u svetskim okvirima. Tehnički gledano, moguć je nastavak korekcije naviše, ka $47,5-$48,2. Međutim, i dalje ostaje pritisak zbog veće ponude u odnosu na potražnju. Treba uzeti u obzir i prošlonedeljno povećanje zaliha nafte u SAD (na 8 jedinica). Zbog toga je rast ograničen i vrlo je moguće da će nakon dosezanja cilja korekcije, cena krenuti da pada, sve do važne linije podrške u nivou $45-45,3.

Povećanje cena nafte i slabljenje dolara pozitivno deluje na rusku valutu. Pad valutnog para dolar/rublja sa 66 na 65 rub/usd je sasvim očekivano. Međutim, kao što Brent nafta ostaje u svom dijapazonu $45-47,5, tako i rublja nastavlja da se kreće u uskom koridoru 63,5-66 rubalja za dolar. Izlazak iz navedenog kanala je moguć samo ako dođe do značajnih kretanja cena ugljovodonika na svetskom tržištu.

Indeks MMVB podržava pojačane apetite ka rizičnim ulaganjima, prilivu investitcija u ruske tokove kapitala, a zbog smanjenja prihoda na svetskim tržištima. Ovaj indeks je čak savladao važnu istorijsku i psihološku prepreku na 2000 poena i verovatno će u narednom periodu ostati na tom nivou.Autor je član Tima analitičara Kompanije Teletrade.

read other opinions of the author

Everything posted herein is the Personal Opinion of the Author(s) and does not represent a statement made by TeleTrade. TeleTrade is providing this for informational purposes.

05 October 2016, 20:16 Da li će funta nastaviti da pada?
20 August 2016, 09:21 Evro neće uzleteti visoko

TeleTRADE

Focus market

 • Canadian union leader says three NAFTA nations are still far away from resolving the most complex issues
 • Swiss Producer and Import Price Index fell 0.2% in March
 • OPEC Sec-Gen says oil inventories in February below 50 mln barrels above 5-year-average, decline trend to continue in coming months
 • Earnings Season in U.S.: Major Reports of the Week

Calendar

September 2016
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30