O TeleTRADE-u

TeleTrade Group je holding kompanija sa visokom reputacijom u svetskim okvirima. Holding pruža širok spektar usluga investitorima na globalnim finansijskim tržištima. Naša posebnost je u tome što možemo omogućiti trgovanje maksimalnim brojem finansijskih instrumenata.

Kompanija uvek na prvo mesto stavlja uspeh svojih klijenata. To je glavni kriterijum po kome vrednujemo sopstveni uspeh.

Misija TeleTrade Group je da svojim klijentima obezbedi potreban nivo znanja i pruži konsalting usluge koji će im garantovati rast uspešnosti u poslovanju. Mi smo univerzalna finansijska kompanija koja se doslovno drži visokih standarda i bezuslovno održava visok kvalitet svog rada.

Prednosti kompanije TeleTrade

 • Individualni pristup u radu sa svakim klijentom.
 • 21 godina rada na finansijskim tržištima
 • Visok profesionalizam zaposlenih.
 • 200 predstavništava u 30 zemalja sveta.
 • Širok spektar finansijskih instrumenata.
 • Vrhnuski eksperti za analizu finansijskih tržišta.
 • Kreiramo visokotehnološke proizvode.

Strateški cilj TeleTrade Group — Obezbediti svakom klijentu pun spektar finansijskih instrumenata i informacija u cilju rasta njegove aktive koristeći:

 • najbolje kadrove kompanije;
 • najkvalitetnije usluge, konsalting i obrazovne programe u sferi finansijskih tržišta;
 • stalno rastući profesionalizam zaposlenih u TeleTrade Group;
 • povećanje broja predstavništava Kompanije širom sveta.