Usluge

TeleTrade Group osnovana je 1994 godine. Već više od 23 godina neprestano se trudimo da svojim klijentima obezbedimo najbolje moguće uslove za trgovanje na finansijskim tržištima.

 • Trgovina

  Trgovina na finansijskim tržištima se obavlja putem interneta uz pomoć različitih platformi za trgovanje. Najveći broj operacija obavi se uz pomoć efikasne i proverene platforme MetaTrader.

  Ovde možete trgovati:

  • Valutama na finansijskim tržištimaFinansijski instrument kojim se trguje naziva se valutni par. Prodavajući ili kupujući određenu valutu, vi možete ostvariti profit na razlici kurseva.

  • CFD*TeleTrade Group TeleTrade svojim klijentima nudi širok spektar CFD instrumenata - bazne aktive kao što su:

   • zlato;
   • srebro;
   • nafta;
   • Akcije kompanija koje se kotiraju na njujorškoj berzi, kao što su Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Jonson and Johns, Coca-Cola Company, Mcdonald's Corporation itd

  *CFD je derivat – finansijski instrument koji vam omogućuje da ostvarite zaradu na osnovu razlike u ceni aktive koja je predmet trgovine na međunarodnim berzama kapitala i robnim berzama (zlato, srebro, nafta, akcije kompanija itd.). Aktiva na čiju razliku u ceni se zaključuje ugovor, naziva se baznom aktivom CFD ugovora.
  Ovaj finansijski instrument omogućuje stvaranje prihoda bez obzira da li cena bazne aktive raste ili opada, što predstavlja značajnu prednost u trenucima krize, kada na nekom od svetskih finansijskih tržišta prevlada silazni trend.

 • Konsalting usluge

  Naši stručnjaci vam mogu pomoći u radu i pružiti odgovore na sva pitanja, vezana za trgovinu valutama ili CFD – ugovorima. Oni će zajedno sa vama analizirati složenu situaciju na tržištu, pomoći će vam da izaberete pravi trenutak za obavljanje trgovinske operacije i naučiće vas kako da se zaštite od mogućih rizika.

  Svojim klijentima nudimo uslugu izrade individualne strategije trgovanja koja obuhvata:

  • Definisanje ličnih karakteristika klijenta (psihološki profil, specifično ponašanje u kriznim situacijama);
  • Sklonost ka riziku;
  • Izbor pogodnih finansijskih instrumenata za trgovanje i kreiranje lične strategije trgovanja;
 • Investicioni konsalting

  Stručnjaci kompanije TeleTrade vrše konsalting o mogućnostima investiranja.. Ova usluga je namenjena onima koji žele da zarade na finansijskim tržištima, ali iz nekog razloga nisu u mogućnosti da samostalno trguju. U okviru investicionog konsaltinga naši stručnjac:

  • upoznaju klijente sa svim mogućim oblicima upravljanja aktivom;
  • zajedno sa klijentima definišu pravila i principe po kojima klijent upravlja svojim kapitalom;
  • pomažu klijentima u razradi njihove investicione strategije;
  • razmatraju mogućnosti pod kojima klijent može ostvariti profit u saradnji sa nezavisnim profesionalnim trejderima;

  Kako bi omogućili investitorima da na što lakši način pronađu trejdere koji će im omogućiti da uvećaju svoj kapital, kompanija TeleTrade je pokrenula programe «Personalni Trejder» и «Master-Invest».

  «Personalni Trejderр» — nezavisna platforma koja je stvorena na inicijativu investitora i trejdera sa ciljem da omogući bržu razmenu informacija i lakše uspostavljanje saradnje. Ovaj program sadrži najveću bazu podataka o trejderima – upravljačima kapitala, koji ostvaruju visoke i stabilne rezultate u trgovanju. Projekat uspešno funkcioniše već devet godina.

  Personalni trejder omogućuje investitorima da:

  • пdobiju potrebne informacije o uspešnim trejderima, koji trguju valutama ili CFD-ugovorima;
  • вizaberu trejdera sa kojim će sarađivati u cilju ostvarivanja profita u trgovini sa valutama i CFD;

  «Master-Inves» — to je projekat koji omogućuje trejderima – investitorima koji nemaju dovoljno iskustva u samostalnom obavljanju trgovinskih operacija, ili jednostavno nemaju dovoljno vremena da samostalno trguju, da iskoriste znanje i umeće vrhunskih trejdera tzv. Mastera, kako bi ostvarili profit na finansijskom tržištu.

  Zahvaljujući korišćenju novog programa investiori mogu da:

  • prate rad Master-trejdera i između njih odaberu one čija se strategija trgovanja pokazala najuspešnijom;
  • u automatskom režimu rada kopiraju trgovinske operacije izabranih Master-trejdera sa njihovog na svoj trgovinski račun;
  • ostvare dobit koja je srezmerna ostvarenom profitu Master-trejdera, tako što će u potpunosti ponoviti proces trgovanja jednog ili više Master-trejdera.
 • Obuka

  Primarna delatnost obrazovnog centra TeleTrade je stvaranje stručnjaka za rad na finansijskim tržištima. Kompanija se već deset godina bavi obukom trejdera. Kursevi в TeleTrade koje organizuje kompanija TeleTrade su jedinstveni:

  • Namenjeni su slušaocima različitog nivoa znanja, od početnika do vrhunskih profesionalac;
  • Uzimaju u obzir količinu slobodnog vremena kojim slušalac raspolaže, kao i mesto njegovog boravka. Sastoje se iz teorijskog i praktičnog dela;

  Svi programi kombinuju teoriju sa praktičnim trgovanjem na demo-računu (za početnike) ili na realnom računu (za iskusne trejdere).

  Slušaocima kursa, po okončanju nastave, uručuju se sertifikati koji im daju mogućnost za zaposlenje u kompaniji.

 • ANALITIKA I VESTI

  Nudimo našim klijentima istraživanja vodećih analitičara tržišta, takođe pružamo savete o razvoju pojedinih trgovinskih sistema.

  Naši specijalisti svakodnevno prate sve promene i događaje na svetskim finansijskim tržištima.

  Na osnovu tih podataka oni pripremajuvesti, recenzije, prognoze - sve što može da utiče na raspoloženje na tržištu u kratkom ili dugoročnom terminu.