Obrazovna delatnost

TeleTrade u svom poslovanju poklanja veliku pažnju obrazovanju u oblasti finansija.

OSNOVNI PRAVCI OBRAZOVNE DELATNOSTI:

 • UNAPREĐENJE BAZE ZNANJA O FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

  Stručnjaci kompanije TeleTrade bave se istraživanjem zakonitosti funkcionisanja finansijskih tržišta.

  Najvažniji je rad usmeren na identifikaciju novih tendencija na tržištima, što omogućava povećanje profitabilnosti trejdera. Prednost kompanije TeleTrade u odnosu na klasične naučno-obrazovne ustanove leži u tome da su teorijska znanja koja se stiču na predavanjima neraskidivo povezana sa praktičnim radom na finansijskim tržištima.

  Posebno smo srećni zbog stručne prakse koja je namenjena studentima fakulteta ekonomskih usmerenja, gde će pored teorijske pripreme moći da iz prve ruke vide kako se praktično radi na finansijskim tržištima. I ne samo da vide, već i da sami učestvuju u njihovom radu. Mnogi od studenata koji su pohađali stručnu praksu u kompaniji, postaju deo našeg tima.

 • DISTRIBUCIJA ZNANJA ZA USPEŠNO TRGOVANJE NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

  Kompanija TeleTrede je veoma zainteresovana da poveća finansijsku pismenost stanovništva u zemljama u kojima posluje.

  Zarad toga, trudimo se da upoznamo ljude sa finansijskim tržištima, da im objasnimo kako se pomoću njih može zaraditi novac. Naši stručnjaci se neprestano trude da podele svoje znanje o svetu finansija: kroz pisanje stručnih članaka, nastupanjem u medijima, predavanjima na seminarima i master-časovima, sprovodeći kurseve obuke za povećanje finansijske pismenosti.