O kompaniji

TeleTrade Group

TeleTrade Group — jedinstveni globalni finansijski holding koji širom sveta pruža usluge investitorima u domenu finansijskih tržišta, uključujući pristup trgovini sa širokim spektrom finansijskih instrumenata.

detaljnije

Usluge

Visoki kvalitet usluga, koje pruža kompanija Teletrade Group, obezbeđuje maksimalno udobne uslove za vašu trgovinu na Međunarodnom deviznom tržištu (FOREX), CFD i Futures. Za dinamičan razvoj Kompanije i visok nivo usluga koje pruža na međunarodnim finansijskim tržištima, Kompanija TeleTRADE je ponela titulu "Najbolje preduzeće Evrope u finansijskom sektoru", a takođe je dobila priznanje "Evropski kvalitet". Lista naših usluga: Obuka; Obezbeđivanje računa; Konsalting usluge; Analitika i vesti; Upravljanje aktivom; Hedging.

detaljnije

Nagrade

TeleTrade Group - jedina kompanija na svetu koja poseduje unikatnu mrežu predstavništva (link za ofise) koja se sastoji od 200 ofisa u 22 zemalja sveta što omogućava klijentima kompanije da koriste širok spektar usluga u skladu sa jedinstvenim srandardima kvaliteta u celom svetu. Kompanija je za svoj dugogodišnji uspešan rad više puta nagrađivana i dobitnik je velikog broja međunarodnih priznanja.

detaljnije

Obrazovanje u Teletrade Group

Cilj TeleTrade Group u oblasti obrazovanja je da pruži potrebno znanje i omogući sticanje veština i navika koje su neophodne za profesionalno i efikasno trgovanje na finansijskim tržištima. Kompanija u svojim redovima ima eksperte koji su voljni da podele svoje znanje o finansijskim tržištima, kako u direktnoj komunikaciji kroz seminare i razne vidove obuke namenjene klijentima i studentima vodećih obrazovnih institucija u oblasti finansija, tako i putem interaktivnih, virtuelnih učionica i modernih medija.

detaljnije

Program partnerstva

TeleTrade Group je usmerena ka neprekidnom rastu i razvoju. Predlažemo vam da nam se priključite. Postanite naši partneri u poslu i ostvarite profit zajedno sa nama. Nudimo sledeće oblike saradnje: broker – predstavnik, franšiza.

detaljnije

Posao u Teletrade Group

TeleTrade Group je jedan od najvećih poslodavaca na finansijskom tržištu. Kompanija teži stvaranju što boljeg i prijatnijeg radnog ambijenta za svoje zaposlene. Ove težnje su jasno izražene u kreiranju i vođenju kadrovske politike, što je šira društvena zajednica prepoznala dodelivši nam prestižnu nagradu: «Poslodavac godine na finansijskom tržištu» i «Za kreiranje novih radnih mesta».

detaljnije

Vesti